618_thumb
619_thumb
624_thumb
626_thumb
627_thumb

Weblog van de voorzitter

123_thumb

Weblog december 2017

Het einde van het jaar 2017 komt weer in zicht. Nog even diep ademhalen, de zaken afronden die echt af moeten.

Lees meer

121_thumb

Een mooi PR-middel erbij

Het bestuur spant zich in om het bestaan van onze vereniging, wat wij doen en voor de samenleving betekenen onder de aandacht van het publiek te brengen. Dit is nodig om mensen te attenderen op de mogelijkheid, beter gezegd op de noodzaak, om een EHBO-diploma te halen. Maar ook om daarmee nieuwe leden te werven die zich actief inzetten bij evenementen.

Lees meer

119_thumb

jeugd EHBO

Een tegeltjeswijsheid luidt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Die wetenschap is bij het Bestuur van de KNV EHBO ruim aanwezig. Maar ook bij onze afdelingen, en dat is precies de reden waarom wij op basisscholen EHBO-onderwijs geven.

Lees meer

118_thumb

RTL Lifestyle Experience

Een van de vaste aandachtspunten voor elk bestuur van een vereniging vormt het streven dat jouw vereniging op een positieve manier in de publiciteit komt. Dat geldt te meer als een jubileum aanstaande is en daarvoor extra aandacht gewenst is.

Lees meer

116_thumb

jeugd EHBO

Op de Algemene Vergadering van mei 2017 heeft het bestuur tijdens het officiële deel aangekondigd met een nieuw boek te komen voor het geven van Jeugd EHBO. U hebt daarbij de hoofdrolspelers gezien. Daarbij hebben wij uiteraard rekening gehouden met de eisen die Het Oranje Kruis stelt.

Lees meer

113_thumb

Lintjes

Eind april is weer op de dag voorafgaand aan Koningsdag, de lintjesregen neergedaald op een groot aantal mensen.

Lees meer

112_thumb

Lintjesregen

De traditionele lintjesregen (ruim 2800 stuks) op de dag voorafgaand aan Koningsdag kan weer in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven.

Lees meer

111_thumb

Instructeur worden kan met sponsor

Mag ik u een vraag stellen. Als u op straat loopt en u ziet een muntje liggen, bukt u dan om het op te rapen? Ook als afdelingsbestuur is er een mogelijkheid om geld voor uw afdeling en uw leden te “vinden”.

Lees meer