Nieuws - Stipendium Prins Hendrikfonds tot 1-7-2016 Laatste nieuws | Algemeen

Stipendium Prins Hendrikfonds tot 1-7-2016

EHBO-verenigingen constateren dat het voor hen steeds moeilijker wordt om aan goed opgeleide en betaalbare EHBO-instructeurs te komen. Het Prins Hendrik Fonds, waar ook een vertegenwoordiger van de KNV EHBO in zit, wil verenigingen die zijn aangesloten bij een koepelorganisatie faciliteren door de mogelijkheid te bieden een stipendium aan te vragen voor de opleiding tot EHBO-docent van één of meerdere van hun leden.

578_highlight

De regeling van het stipendium staat op http://prinshendrikfonds.nl onder het kopje “projecten”. Leest u dat rustig door zo dat u weet of een aanvraag zinvol is. Een aanvraag dient u gewoon bij ons in door deze naar het bureau in Zeist te sturen. Wij gaan na of de aanvrager bij ons bekend is en in het ledenbestand is geregistreerd alvorens de aanvraag in te zenden bij het Fonds.

 

Indienen van een aanvraag kan tot 1 juli 2016.