Nieuws - Informatie over Kosten als gift aftrekken Laatste nieuws | Algemeen

Informatie over Kosten als gift aftrekken

Als vrijwilliger kunt u in een aantal gevallen uw gemaakte kosten opvoeren als aftrekbare gift in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. De belangrijkste regels en beperkingen staan hieronder.

610_highlight

Alleen bij erkende algemeen nut beogende instellingen

Giften kunt u alleen aftrekken als deze gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie in het bezit moet zijn van een beschikking van de Belastingdienst. De KNV EHBO heeft een groepsbeschikking waardoor districten en afdelingen die voldoen aan de voorwaarden ook een ANBI zijn. Welke organisaties precies erkend zijn kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

U kunt een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten?

Kunt u de gemaakte kosten declareren bij de ANBI, maar ziet u hiervan af? Dan doet u een gift. u mag deze gift aftrekken als een gewone gift. U moet wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De Belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI.
 • De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook had kunnen uitbetalen.
  • De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
  • U hebt zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de ANBI schenkt.
  • De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat u vergoed zou krijgen. Alleen voor autokosten geldt een vast bedrag per kilometer.

U krijgt geen vergoeding voor gemaakte kosten

Krijgt u de gemaakte kosten niet vergoed door de ANBI? Maar maakt u kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Dan mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift. Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Reiskosten OV (aan te tonen met uitdraai OV-kaart)
 • Portokosten (aan te tonen met bonnetjes van PostNL)
 • Kosten voor enveloppen, papier of inkt (aan te tonen met bonnetjes)
 • Auto- en taxikosten (voor autokosten geldt een vast bedrag per kilometer)

Auto- en taxikosten

Voor autokosten telt u een vast bedrag van € 0,19 (2016, 2017) per kilometer mee. Voor taxikosten telt u de werkelijke kosten mee.

U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen?

Krijgt u van een ANBI een vrijwilligersvergoeding? Maar ziet u hiervan af?

Dan mag u het bedrag van deze vergoeding aftrekken. U moet dan wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De Belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI.
 • De instelling heeft een verklaring afgegeven dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger.
 • De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook had kunnen uitbetalen.
  • De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
  • U hebt zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de ANBI schenkt.

Moet u het aantonen?

Het is bij het opvoeren van gemaakte onkosten als gift belangrijk bewijsstukken te kunnen overleggen. Het goed bewaren van zgn. ‘bonnetjes’ is een van de aspecten. Voor gemaakte kilometers kunt u een verklaring vragen aan het organisatie waarvoor u de kilometers hebt gereden.

Hiervoor kunt u een zogenoemde pro-formadeclaratie indienen. Hierbij geeft u aan dat u vrijwillig afziet van de declaratie. De ANBI bevestigt per brief dat gedeclareerd werd, vermeldt het totale bedrag van de declaratie en geeft aan dat deze kosten in principe declarabel zijn. Deze brief is het bewijs van de gift.

U moet de bonnetjes en de brief goed bewaren: de Belastingdienst kan bij het beoordelen van de aangifte naar die bewijsstukken vragen.

Hoe voert u onkosten op als gift?

U kunt de gift natuurlijk alleen opvoeren als u inkomstenbelasting moet betalen. Als u daarvoor van de Belastingdienst een aangiftebiljet ontvangt, kunt u het daarin opvoeren. U kunt onkosten als gift opvoeren in het jaar waarin u afziet van declareren.