De maand mei was voor mij een wat bizarre maand. De laatste maand waarin ik het bestuur van de KNV EHBO ondersteunde zonder dat ik zelf deel uitmaakte van dat bestuur. Waar ik in andere jaren door het land vergaderingen bezocht, kom dat dit jaar niet. Omdat ik zelf onderwerp was bij een van de punten op de agenda van die vergaderingen, was het niet verstandig. De afgevaardigden moesten immers open en transparant over mij kunnen praten. Gelukkig had ik genoeg andere dingen te doen in deze maand.

Op 5 mei heb ik een bezoekje gebracht aan het grootste Bevrijdingsfestival van Nederland in Zwolle. Onze afdeling Zwolle coördineert daar de inzet en EHBO-ers van afdelingen vanuit de hele omgeving helpen een handje. Leuk om deze samenwerking te zien.

7 mei zijn we met een stel vrijwilligers aan de slag gegaan om een opleiding tot evenementen hulpverlener te maken. We verwachten die in de loop van het komend seizoen aan alle afdelingen te kunnen aanbieden. Kant en klaar, 4 lessen, om te laten geven door de eigen instructeur. Een project dat we samen oppakken met de andere EHBO bonden. Zodat we met elkaar een vuist kunnen maken en kunnen laten zien: Dit is wie Wij zijn.

Daarnaast startte het traject om binnen onze vereniging wat te gaan doen aan de sociale en fysieke veiligheid. Om te beginnen hebben we sinds deze maand een LIVP gecertificeerde vertrouwenspersoon. Op 8 mei haalde Nanda Slagter-Weernink haar examen en op 9 mei startte Marinette Hoogendoorn-Meijer met haar opleiding. Ondertussen weten we natuurlijk dat zij ook geslaagd is en daarmee kan dan toch een mooi traject gestart worden. In het najaar tijdens het Rondje Nederland kan iedereen persoonlijk kennismaken met de vertrouwenspersoon en meedenken over veilig EHBO-en.

9 mei was er een startbijeenkomst voor de regio-ondersteuners. Wij,Bestuur en regio-ondersteuners hebben bij elkaar gezeten om kennis te maken. Om te horen hoe de regio-ondersteuners denken hun rol vorm te geven. Om te bespreken wat we van elkaar mogen verwachten. Hoe we elkaar kunnen helpen, hoe we kunnen zorgen dat we met deze ploeg alle afdelingen in heel Nederland kunnen ondersteunen.

Hemelvaartweekend was ik bezig met scouting en heb ik even niks voor de vereniging gedaan. Wel nog EHBO verleend, helaas. Bij een spelletje liepen er twee met de hoofden tegen elkaar, waarna één van de twee niet helder reageerde. 112 gebeld en met elkaar gezorgd dat de jongeman van het eiland in de ambulance kwam. Gelukkig is het goed afgelopen met die jongen.

Aan het slot van de maand (op 25 mei en 27 mei) kwam de pilot die we hebben gedraaid voor het zelf opleiden van instructeurs Eerste Hulp tot een einde. Op 25 mei hadden we nog een oefenavond en op 27 mei hebben vier kandidaten examen gedaan en die hebben het alle vier gehaald. Een mooi slot. Restte mij het afronden van de laatste zaken, het overdragen van een deel van mijn mailaccounts en toen was de maand mei alweer voorbij.