Augustus was de maand van het plannen smeden. Aan het begin van de maand heb ik met Bianca gezeten en hebben we gekeken naar hoe we het opleiden van instructeurs een meer vaste plek kunnen geven in onze organisatie. Afgelopen jaar hebben we, zelf en tegen relatief lage kosten, ruim 10 instructeurs opgeleid. Eigenlijk willen we alle afdelingen meer die kans geven een vrijwilliger op te laten leiden, dus daar gaat u nog veel van horen.

Ook heb ik met wat mensen gesproken over hoe we Evenementen Hulpverlening net wat beter kunnen inpassen in onze vereniging. Hoe ondersteunen we afdelingen het beste? Onze plannen komen in het Rondje Nederland. Met anderen heb ik het gehad over het rayon programma van ons eigen KNV EHBO bijscholing rayon voor instructeurs en ook daar hoort u binnenkort meer van.

Oh ja, ik heb met Clementine, ons nieuwe Hoofd Opleidingen, gesproken. We hebben echt leuke plannen gesmeed voor een nieuwe opzet van wedstrijden. Daar gaan we wat voor over vertellen in het Rondje Nederland. Eigenlijk hebben we al wel wat details uitgewisseld en is er een team nu aan de slag met de uitwerking. En ja, het wordt heel nieuw, het wordt leuk, het wordt dynamisch, het wordt …nou ja, iets wat u kan gaan doen op uw afdelingsavond en dus wordt het wel …. ja, wordt het wel iets bijzonders.

Verder ben ik natuurlijk ook nog gewoon gaan EHBO’en, want op 19 augustus ben ik naar de Vestingdagen geweest en heb ik gekeken hoe de afdeling Hellevoetsluis daar met behulp van een aantal afdelingen uit de buurt zorgt voor een heel veilige omgeving. Fijn om te zien, goed om mee te maken, fijn een steentje bij te dragen. Ook altijd leuk om gewoon EHBO’ers te spreken. Dus ik doe nogmaals een oproep. Hebt u als afdeling een evenement waarvan u denkt: “Hé? Daar moet Marieke naar toe komen.” Hebt u een jaarvergadering en denkt u: “Nou, kom maar eens even naar ons toe om te horen wat de leden denken.” Of “Leg maar eens uit waar jullie mee bezig zijn.” Hebt u een idee waar we samen eens over moeten praten omdat u denkt dat onze vereniging uw idee kan gebruiken. Mail me! Dan probeer ik snel contact te zoeken. Op die manier kunnen we gewoon samen de KNVEHBO een stuk mooier maken.