Op de Algemene Vergadering van mei 2017 heeft het bestuur tijdens het officiële deel aangekondigd met een nieuw boek te komen voor het geven van Jeugd EHBO. U hebt daarbij de hoofdrolspelers gezien. Daarbij hebben wij uiteraard rekening gehouden met de eisen die Het Oranje Kruis stelt.

116_highlight

Gekozen is en voor een verfrissende aanpak die de jeugd van groep 7 en 8 van de basisscholen aanspreekt. Daartoe is een aantal scholen gevraagd proef te draaien. De resultaten waren ronduit positief. Binnenkort wordt hoofdstuk 1 als PDF-bestand voor een ieder op de website van KNV EHBO te zien. Het les geven op basisscholen past in een lange traditie van onze afdelingen waarbij ervaren EHBO-ers de jeugd de basisbeginselen van de EHBO bijbrengt. Van Delfzijl tot Maasbracht, van Vlissingen tot Den Helder.

In dat licht ervaar ik het ronduit als brutaal dat het Nederlandse Rode Kruis een oproep doet om op de scholen de jeugd EHBO-lessen te geven. Zover mij bekend heeft het Nederlandse Rode Kruis op dat vlak niets gepresteerd, ook niet in het vervolgonderwijs. Trots was ik op de vele berichten op social media die duidelijk maakten hoe wijdverbreid onze jeugd EHBO-lessen zijn. Jeugd EHBO gaven we, geven we en zullen we blijven geven.

Dit alles laat eens te meer zien dat wij als KNV EHBO, in het bijzonder onze afdelingen, ten onrechte te bescheiden zijn om onze maatschappelijke prestaties ook op dit gebied te laten zien. Dat terwijl wij dat alles als vrijwilligers doen zonder een eurocent aan subsidie. Geeft u of uw afdeling EHBO-les op de basisscholen of in het vervolgonderwijs, maakt u daarvan melding in het plaatselijke media. Onze resultaten moeten breed onder de aandacht van het publiek worden gebracht.

Bart van Walderveen