Landelijk Bestuur

Het (landelijk) Bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding.

Het bestuur wordt ondersteund door de medewerkers op het landelijk bureau. Het Bestuur wordt gevormd door:

 

Functie Naam klik voor e-mail
Voorzitter ———— Voorzitter                   (zie ook het Blog van de voorzitter)
Secretaris B.T. Stiksma Secretaris
Penningmeester H. Noordman Penningmeester
Lid A. Koole Lid
Hoofd Opleidingen Vacant

v.l.n.r Adrie Koole, Henk Noordman, Herman de Wilde († 2018) en Bein Stiksma

Het Bestuur heeft, zoals het huishoudelijk reglement van haar vraagt, een Reglement van Orde voor het Bestuur opgesteld.

Het Bestuur houdt haar vergaderingen in Zeist. De komende vergaderdata zijn:

  • 14 januari 2019
  • 14 februari 2019
  • 20 maart 2019
  • 08 april 2019
  • 10 mei 2019
  • 17 juni 2019
  • 29 juli 2019
  • 02 september 2019
  • 21 oktober 2019
  • 18 november 2019