Aanvraag Gouden Pleister Award


  Aan de commissie Gouden Pleister Award

  *) Het dagelijks bestuur vanhet Districtde Afdeling
  *) Naam District / Afdeling

  wil voordragen voor een Gouden Pleister Award :

  *)De heerMevrouw
  *) Voorletters en achternaam

  *) Geboorte Datum
  *) Adres

  *) Postcode en Plaats

  De onderscheiding wordt aangevraagd wegens :

  *) Datum van de gebeurtenis

  U kunt eventueel een kopie van krantenknipsels over de gebeurtenis verzenden als bijlage!!
  (Filetypes:pdf|doc|docx|jpg|jpeg|ppt|pptx|mp3|mp4 limiet:2mb)

  Bijlage - 1

  Bijlage - 2

  Bijlage - 3

  ====================================================================
  *) Datum inzending van deze aanvraag

  *) Naam en funktie inzender

  *) Adres inzender

  *) Postcode en Plaats

  *) E-mail

  *) Telefoon

  Let op! Dit formulier wordt indien u op "verzenden" klikt, automatisch aan het Landelijk Bureau gezonden met een kopie naar het opgegeven e-mailadres van de inzender.

  Anti-spam : Geef in onderstaand vakje de volgende code in: captcha