Aanvraag Gouden Pleister Award


Aan de commissie Gouden Pleister Award

*) Het dagelijks bestuur vanhet Districtde Afdeling
*) Naam District / Afdeling

wil voordragen voor een Gouden Pleister Award :

*)De heerMevrouw
*) Voorletters en achternaam

*) Geboorte Datum
*) Adres

*) Postcode en Plaats

De onderscheiding wordt aangevraagd wegens :

*) Datum van de gebeurtenis

U kunt eventueel een kopie van krantenknipsels over de gebeurtenis verzenden als bijlage!!
(Filetypes:pdf|doc|docx|jpg|jpeg|ppt|pptx|mp3|mp4 limiet:2mb)

Bijlage - 1

Bijlage - 2

Bijlage - 3

====================================================================
*) Datum inzending van deze aanvraag

*) Naam en funktie inzender

*) Adres inzender

*) Postcode en Plaats

*) E-mail

*) Telefoon

Let op! Dit formulier wordt indien u op "verzenden" klikt, automatisch aan het Landelijk Bureau gezonden met een kopie naar het opgegeven e-mailadres van de inzender.

Anti-spam : Geef in onderstaand vakje de volgende code in: captcha