Een belangrijke kernvaardigheid van de EHBO-er is het met succes kunnen onderkennen en reageren op een situatie van acuut hartfalen.

Tijdens de opleiding tot het behalen van het diploma Eerste Hulp en ook bij het nadien volgen van de herhalingslessen wordt hieraan terecht veel aandacht besteed. Een goede diagnose van de situatie en snelle adequate hulpverlening maakt letterlijk het verschil tussen leven of dood.

Recent kwam mij een berichtje onder ogen, dat ik u niet wil onthouden. U weet, dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ervoor heeft gezorgd, dat politieauto’s zijn uitgerust met een AED. Dat is buitengewoon nuttig omdat de politie veelal als eerste bij een ongeval of aanwezig is. Maar ook de brandweer is met deze apparatuur uitgerust. Zo meldde De Telegraaf op 5 februari jl. dat de brandweer in Amsterdam in 2013 maar liefst 870 keer is uitgerukt voor reanimatie. Dat was nieuws voor mij en voor u wellicht ook. Reden temeer om deze hulpverleners  ruim baan te geven in het verkeer en plaatselijk (als organisatie maar ook individueel in het kader van Hartslag.nu en lokale initiatieven) als EHBO-organisatie nauw met hen samen te werken.

Bart van Walderveen
voorzitter