Vrijdagavond 7 oktober 2011 zijn Rob Snijders en ik naar Leeuwarden gereisd. De afdeling Leeuwarden vierde dat ze 100 jaar bestaat. Een bloeiende vereniging met meer dan 300 leden. Een vereniging die, naast alle activiteiten die elke EHBO vereniging heeft, ook actief is bij de Friese Elfstedentocht, zowel die op de schaats als op de fiets.

Wij waren natuurlijk niet de enige genodigden. Leden en oud-leden, instructeurs en het bestuur waren aanwezig bij de viering. Ook vanuit het districtsbestuur was een delegatie aanwezig. Die overhandigde de bekende KNV-vlag met logo met in het midden het getal 100. Uiteraard zijn Rob en ik niet lege handen gegaan. We hadden een passend geschenk bij ons voor een vereniging die een jeugdig elan heeft, een babypop die gebruikt kan worden bij de basisopleiding en bij het invullen van de herhalingslessen.

Iets waar ik zelf altijd blij van word, was dat loco-burgemeester Andries Ekhart van de gemeente Leeuwarden aanwezig was en de leden van de juliberende vereniging toesprak. Fijn te merken dat wat de EHBO doet waardering krijgt. Het maakt duidelijk dat een wederzijds goed contact met de plaatselijke politiek is iets dat eigenlijk alle afdelingen moeten hebben. . Helaas is de waardering vanuit de gemeentepolitiek niet altijd zo vanzelfsprekend als vrijdag in Leeuwarden.

De EHBO is bij uitstek een vereniging die bij lokale evenementen nadrukkelijk aanwezig is en moet zijn. Volstrekt ten onrechte zijn subsidies minimaal of worden tot nihil teruggebracht. Terwijl keer op keer blijkt dat de plaatselijke samenleving onze inzet waardeert en op waarde schat. We moeten ons alleen nog zichtbaar maken voor de politiek. Alvast een mooie uitdaging voor 2012.