Afdelingen

Afdelingen

Het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener is breder dan het verlenen van hulp bij ongelukken. Mensen kunnen ook hulp nodig hebben in andere situaties, omdat ze onwel worden of een hartstilstand krijgen. Deskundige,  geoefende en gediplomeerde hulpverleners zijn letterlijk van levensbelang. Zij kunnen handelen omdat ze weten wat ze (moeten) doen. Dit kan in iedere denkbare situatie zijn, maar vooral daar waar grote groepen mensen bij elkaar komen zijn de EHBO-ers actief. Daarbij moet worden gedacht aan wedstrijden, manifestaties, feesten.

Afdelingen oefenen regelmatig. Kennis en vaardigheid moeten onderhouden worden. Een eerste hulpverlener moet voldoen aan eisen die door de Minister zijn vastgesteld. Het diploma heeft een uiterste houdbaarheidsdatum tot twee jaar na afgifte. Dan moet het verlengd worden; vaardigheid moet telkens opnieuw blijken.

Door het hele land worden door de KNV EHBO cursussen voor het Diploma Eerste Hulp aangeboden. Dus ook bij u in de buurt. Met het diploma EHBO op zak, bent u een gediplomeerde eerste hulpverlener. Dat dit een serieuze zaak is, blijkt uit het feit dat iedere EHBO-er zijn of haar Diploma Eerste Hulp iedere twee jaar moet laten verlengen. In die periode wordt gekeken of de EHBO-er competent is.

Ook voor opleiding en bijscholingen kunt u bij de plaatselijke afdelingen van de KNV terecht.

Indeling Afdelingen