Hebt u dat ook, dat het jaar sneller gaat dan je vooraf denkt of hoopt? Dat u nog zoveel had willen doen. Mij overkwam het dit weekend wel. Ik bedacht me vorige week al dat ik echt nog een blog voor u moest maken. Maar zoals het gaat, met u, met mij en met vele anderen, was er weer een week voorbij voordat ik er aan toe kwam.

En dat terwijl ik nog zoveel met u wil delen. Zo is op 24 november ons lustrumjaar gestart. 120 jaar jong zijn we en nog steeds staan we volop in de maatschappij. Het speciale lustrumlogo kan gedownload worden van Mijn KNV EHBO, de afdelingen krijgen in hun nieuwsbrief komende week suggesties voor het vieren van een feestje en met een aantal districten hebben we gedacht over landelijke festiviteiten. Daar hoort u meer over, dat beloof ik.

Over dictricten gesproken: Op 30 november was er een AV. Natuurlijk hebt u allemaal de stukken bekeken, dus u weet waar het over ging. Naast al die besluiten hebben de vertegenwoordigers van de districten, de leden van de VR en het bestuur een goede en open discussie gehad over de vraag hoe wij de financiële middelen van onze vereniging zo eerlijk mogelijk kunnen verdelen.

En dan komt het einde van het jaar dichtbij. Tijd om nog de laatste dingen te doen. De DLA op orde om de jaarrapportage soepel te laten verlopen, de website aangepast aan de eisen van de ANBI en de declaraties naar penningmeester zodat die het jaar kan afsluiten. Doe het voor 24 december, zodat u en de uwen kunnen genieten van: Goede Kerstdagen en een feestelijke jaarwisseling.

Bart van Walderveen