ANBI

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en haar afdelingen met notarieel vastgestelde statuten zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De KNV EHBO stelt zich ten doel:
“het in algemene zin bevorderen van zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij ongelukken.”

Contactgegevens

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Kwikstaartlaan 28
3704 GS Zeist
(030) 696 99 99
KvK 40531395
RSIN 002563733

Bestuursinformatie

Het bestuur van de KNV EHBO bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen. Voor bestuursleden geleden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van de KNV EHBO. Bekijk de samenstelling van het bestuur.

Hier staat het Jaarverslag 2022 voor publicatie