Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
A.P. Paans
Vuurdoorn 12
4281 MB ANDEL
adriaanpaans@gmail.com
tel. 0183-442794/06-13522676

secretaris:
A.M.C. Kwetters
De Klompenmaker 27
4284 VZ RIJSWIJK NB
m.kwetters@ziggo.nl
tel. 0183-760456/06-20343524

penningmeester:
G. van de Beek
Wilhelminasluis 6
4281 TW ANDEL
wil-sluis@hetnet.nl
tel. 0183-442596/06-15 01 78 72