Het Eenheidsdiploma EHBO werd in 1938 in het leven geroepen en vanaf 1951 wettelijk erkend. Op 10 mei 2005 werd de wettelijke erkenning ingetrokken.