Op 11 december 1999 werd door de besturen van KNV en Nationale Bond de Federatie Nederlandse EHBO (FNE) opgericht, die vanaf 1 januari 2000 effectief zou zijn.