Toen een fusie niet tot de mogelijkheden bleek te behoren is per 1 januari 2005 de Federatie Nederlandse EHBO opgeheven.