De districtjaarvergaderingen zijn achter de rug. Dit jaar heb ik de vergaderingen in Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht bezocht. Als ik deze vergaderingen vergelijk dan valt mij een aantal zaken op. In de eerste plaats de goede sfeer die er heerst. Er worden vragen gesteld vanuit een positief-kritische insteek. Men wil vooruit en van achter de bestuurstafel wordt op de vragen een inhoudelijk en terzake doend antwoord gegeven.

Jammer is te moeten constateren dat bij al deze vergaderingen geldt, dat helaas maar een kwart tot een derde van de afdelingen present is. Dat is jammer want het is bij uitstek de plaats om het districtsbestuur te informeren over het wel en wee van de eigen afdeling en ervaringen met andere afdelingen binnen het district uit te wisselen en afspraken te maken bij het geven van een opleiding, inzet bij evenementen enz.

Tijdens de districtsjaarvergadering in Heerenveen, Friesland, heb ik een bijzondere onderscheiding – een vergulde onderscheiding met de beeltenis van onze oprichter, voorzien van een briljantje – uitgereikt aan mevrouw A. Huisman-Wonder. Deze EHBO-er in hart en nieren, is ondanks haar inmiddels bejaarde leeftijd, nog altijd betrokken bij de KNV EHBO. Sedert 5 april 1951 is zij gediplomeerd EHBO-er! Ook is zij nog steeds in het bezit van een geldig diploma als docent EHBO. En ja, deze dame is jaren betrokken geweest bij het organiseren van de EHBO een van de oorsprong typische Friese, maar inmiddels Nederland-brede sportieve gebeurtenissen, de elfstedentocht (op de schaats wel te verstaan). Het is dan ook die reden geweest dat zij op de AV in 2010 te Wolvega de grote gouden dr. C.B. Tilanus jr. onderscheiding heeft uitgereikt aan de voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Een EHBO-er met een gouden hart die zichtbaar geroerd was om langs deze weg te worden gefeliciteerd met een 60-jarig EHBO-er zijn en lid zijn van onze vereniging.

Denkt u binnen uw eigen afdeling ook aan het (tijdig) aanvragen van een onderscheiding voor die leden die daarvoor in aanmerking komen. Voor de voorwaarden verwijs ik u naar de Verenigingsmap. Ook op die manier binden we onze leden aan de afdeling en daarmee aan de landelijke vereniging.

Bart van Walderveen

voorzitter