De Algemene Vergadering van de Koninklijke EHBO nadert met rasse schreden en in het hele land zijn er afdelings- en districtsjaarvergaderingen. Mijn agenda maakt me duidelijk dat het opleidingsseizoen (bijna) is afgelopen en het jaar wordt afgesloten voor wederom een fors aantal daadwerkelijke inzetten (avondvierdaagse, Koninginnedag enz.) beginnen. Net als voorgaande jaren proberen wij als bestuur veel vergaderingen te bezoeken.

Vorig jaar vroeg ik u binnen uw eigen afdeling te denken aan het (tijdig) aanvragen van een onderscheiding voor die leden die daarvoor in aanmerking komen. Dit jaar mag ik meer dan eens een of meer Tilanusonderscheiding aan de leden van een afdeling uitreiken. Het is altijd weer een bijzonder moment iemand, die zich zoveel jaar heeft ingezet voor de veiligheid van zijn/haar omgeving en onze vereniging, een tastbare blijk van waardering te geven.

Een landelijke onderscheiding is er niet voor iedereen, toch is het in wezen niet meer dan een oprecht “dank je wel voor je jarenlange inzet” vanuit de landelijke vereniging. En dat “dank je wel” kan u wel tegen uw mede-vrijwilligers zeggen. Dank je wel dat er altijd koffie is als we les hebben, dank je wel voor het invallen toen ik niet kon, dank je wel voor het vullen van de DLA, dank je wel voor…

Vanaf deze plaats zeg ik:

Dank u wel voor uw vrijwillige inzet die KNV EHBO zo’n bijzondere plaats in de samenleving geeft!