mijn verzamelwoede juni 2019

In 2018 was mijn laatste blog over de veilingsites en wat daar voor interessante items te vinden zijn. nu probeer ik weer de draad op te pakken, en dit keer met gratis materiaal wat je soms ongevraagd wordt toegezonden maar ook items die die je zelf kunt aanvragen en die dan speciaal voor jou worden gemaakt. jaren geleden kon je bagagelabels aanvragen (KLM, Spanga, Vliegveld Eelde) maar ook etiketten voor een verpakking van Canderel en het laatste dat ik op deze manier heb gekregen (speciaal aangevraagd voor Vaderdag) was een tea topic van picwick met de oproep wanneer volg jij een EHBO cursus?. Op deze manier kun je dus ook reclame maken voor de EHBO, en het hoeft dus niet altijd geld te kosten. Iets wat ook leuk is, zijn de winkelwagenmuntjes, paperclips, pennen, stikkers tegeltjes, vaantjes, jubileum boekjes of zelfs een Dopper die kosten natuurlijk wel geld maar elke afdeling wil natuurlijk nieuwe leden hebben en zoals een oud gezegde luid de kost gaat voor de baat. Heeft u nog iets van reclame middelen ook als ze hier niet genoemd staan hou ik mij hiervoor van harte aanbevolen.

met vriendelijke verzamelgroeten

Albert Stevens

ehboverzamelaar@home.nl

Veilingsites

De vorige keer schreef ik over de diverse jubilea die de vereniging gekend heeft, nu wil ik het hebben van wat er alle maal op de diverse veilingsites te vinden is en dat je dan leuke verrassingen kunt tegen komen.

Dat er vele bedrijven ehbo boeken hebben uitgegeven maar dat een medewerker van een salon voor scheren en haarsnijden uit Amsterdam die een najaar geschenk gaf aan alle klanten een ehbo boekje .

Ook in Rotterdam zag een gratis uitgave het licht.

 

 

 

Een andere bijzondere uitgave is een uitgaven van het departement van waterstaat , handel nijverheid uit 1897 met als titel handleiding tot gebruiksaanwijzing der verbandmiddelen in de verbandkist.

Toch wel raar dat men voor de gebruiksaanwijzing een handleiding nodig had. Verder zijn er nog vele uitgaven, een andere bijzondere uitgave is een boekje met als titel de zorg voor lichamelijk-gebrekkigen uit sociaal, economisch en medisch oogpunt van 1929. Ook kwam ik een “Defectenboek” tegen van de firma Utermöhlen in dit boekje moesten de verbruikte verbandstoffen genoteerd worden.

En ander boekje komt uit 1862 met als titel De bekwame scheepsdokter of hulpboekje voor zeevarenden, ter onderkenning en behandeling van onderscheidene ziekten en gebreken. Iets anders wat tegenwoordig niet meer mag (i.v.m. de privacy wet) gebeurde in  vermoedelijk 1948 (bevat de kalenders van 1949 en 1950) in Tilburg een boekje uitgegeven met namen, adressen, telefoonnummers van geestelijkheid, doctoren en hulpposten door de Ned. Ver. EHBO afd. Tilburg.

Ook heden ten dage geven scholen, firma’s ministeries, opleidingsinstituten maar ook EHBO organisaties nog eigen les materiaal uit. Al dit materiaal is natuurlijk wel ergens te vinden maar voor een eenling daarvoor heb ik uw ogen en oren nodig, dus mocht iets hebben gezien dan hoor ik dat graag.

 

Jubilea

De vorige keer heb ik het gehad over waar ik allerlei leuke dingen op de kop tik. Nu wil ik het hebben over de diverse jubilea.

Tijdens het 60 jarig jubileum(1953) werden er relatiegeschenken uitgegeven zoals sigaren met eigen sigarenbandjes, lepeltjes in een speciaal jubileumdoosje. Bij het 75jarig jubileum (1968) waren er veelmeer geschenken brievenstanders, sigarettendoosje, sigaren incl. sigarendoosje, asbakjes, tafelaanstekers,  sleutelhangers en nog veel meer.

 

Ook bij het 100 jarig bestaan waren er weer vele relatie geschenken. En het leuke is dat ik onlangs van een bekende een bureauklokje kreeg dat is uitgegeven bij het 100 jarig bestaan. Ook andere zaken die uitgegeven zijn zoals doosjes lucifers, frisviltjes, portefeuille, sleutelhanger enz..

 

 

Voor het 125 jarig jubileum zijn er geen speciale relatie geschenken door de KNV uitgebracht (jammer voor een/de verzamelaar) men heeft er voor gekozen om een jubileumwebsite uit te brengen met daarop de uitgebreide geschiedenis van de KNV EHBO http://www.125jaarknvehbo.nl op deze site vind u ook verslagen van afdelingen uit de 2e wereldoorlog maar ook over de hulpverlening tijdens de watersnoodramp van 1953. Welke onderscheidingen we binnen de KNV kennen en  wie hebben in al die jaren de Gouden Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding gekregen en bestuurden de vereniging en van uit welk pand. Ook kunt u als u onder contact kijkt alle uitgaven van de Voorpost van de Dokter en haar opvolgers vinden. Al met al een rijke schat aan gegevens. Doet uw afdeling of district iets speciaals i.v.m. het 125 jarig bestaan zou ik het leuk vinden hier iets van/over te vernemen. Als u nog aanvullingen heeft voor de website die de geschiedenis kan vervolmaken dan houden het bureau en ondergetekende zich van harte aanbevolen.

Van bijzondere plaatsen

De vorige keer heb ik het gehad over Telefoonkaarten en de hulpverlening nu wil ik u deel genood maken van het feit dat als je verzameld je op de vreemdste plaatsen items voor je verzameling kunt vinden.

Op plaatsen als marktplaats, eBay en meer van dergelijke platforms kennen we allemaal wel en toch kwam ik daar een bijzondere enveloppe tegen met de inhoud er nog in uit 1952 om propaganda te maken voor het 60 jarig jubileum dat is iets dat je niet verwacht maar wat wel ontzettend leuk is. Het zoeken op boeken-, vlooienmarkten en streek markten zijn ook een mooie gelegenheid om de verzameling aan te vullen maar ook het aanschrijven van antiquariaten of zelf ambassades kunnen items opleveren voor je verzameling.

Zo heb ik via de Cubaanse ambassade een EHBO-boekje gekregen en uit Kenia kreeg ik een boekje dat men eerst niet wou sturen omdat het in het kiswahilie was maar na een retour bericht van mij “i’çant read Chinees, Bulgarian, or Japannees but i have also there books”, en 5 weken later had ik het boekje in huis. Dat is het leuke van verzamelen je kunt op vele manieren je verzameling uitbreiden en ik blijf hier nog wel even mee doorgaan dus wie helpt mij om nog meer over de EHBO te vinden met name oude tijdschriften als de Katholieke EHBO-er, Eerste Hulp (uit Rotterdam of van de Kat. Nat. Bond) maar ook oude Reddingwezen voor 1970, ook tijdschriften van andere bonden en organisaties kunnen je een inzicht geven over hoe toen de EHBO werd beleeft en beoefend. Als u de bladen niet kwijt wil, dan is een gescande versie ook van harte welkom. Voor aanvullingen hou ik mij van harte aanbevolen.

 

 

 

De telefoonkaart

De vorige keer heb ik het gehad over postzegels en de hulpverlening nu wil ik u iets laten zien over een ander middel dat tegenwoordig bijna niet meer gebruikt word n.l. de telefoonkaart.

Er is een tijd geweest dat men bijna op elke straathoek een telefooncel stond waarvan in het begin gewoon muntgeld moest worden betaald daarna kwamen de cellen met een kaart waarin je een kaart (ter grote van een bankpasje) moest stoppen. In Nederland zijn vele kaarten uitgegeven maar naar verhouding erg weinig met de hulpverlening als onderwerp wel zijn er enkele mooie kaarten uitgegeven m.b.t. het alarm NR. 06-11 en 112. Enkele andere landen die veel telefoonkaarten uit gegeven hebben zijn Australië, Duitsland, Engeland, Griekenland en Japan, in Japan werden zeer veel kaarten uitgegeven door het rode kruis en in een veelheid van onderwerpen zoals sport, cultuur ziekenhuizen etc. in zuid Afrika vond ik ook instructie kaarten. Zo zie je maar weer dat als je er voor open staat er heel veel te vinden is op allerlei gebied waar ook in de wereld. Voor aanvullingen hou ik mij van harte aanbevolen.

Postzegels

Het afgelopen jaar heeft u een inkijkje gekregen in een klein deel van mijn verzameldrift, nu weet ik niet of het niet interessant genoeg was want ik kreeg geen enkele reactie als ik eens vroeg om oud materiaal. Maar ik zal u verder vervelen met mijn verzameldrift in de hoop dat ik naar aanleiding van e.e.a. toch de moeite neemt om te reageren.

De verzameling bestaat ook nog uit een collectie postzegels van uit de hele wereld die soms rechtstreeks met de eerste hulp te maken hebben maar veelal met het Rode Kruis. Toch wil ik u deelgenoot maken van wat er te vinden is binnen deze groep. Veel postzegels zijn algemene zegels welke voorzien zijn van een klein rood kruis op de zegel of beelden het bijzondere werk van het rode kruis uit. Maar toch zijn er nog wel zegels te vinden die de oprichters van de EHBO / rode kruis  eren

maar ook die de hulp verlening laten zien of zoals de jubileum zegel van 1993 die de kus des levens uitbeeld op de zegel ter ere van  het 100 jarig bestaan van de KNV,

ook het vervoer van gewonden  

of het redden van drenkelingen . Ook het verbinden van gewonden wordt regelmatig uitgebeeld  

zelfs de platte knoop is afgebeeld . Ook de start van het centrale alarmnr. 06-11 is vereeuwigt op een postzegel .

Als u leuke aanvullingen heeft zoals van de oprichters van de EHBO of mooie zegels waarop het gewondenvervoer mooi is uitgebeeld dan hoor ik het graag.

 

 

beademing & reanimatie

 Mijn verzameling bestaat niet alleen uit boeken, maar ik heb ook een collectie die te maken heeft met beademing & reanimatie. Deze collectie bestaat o.a. uit zuurstofkoffers, reanimatie poppen, beademingsmaskers en beademingsdoekjes. Ik heb een beademingsfantoom uit Duitsland  waar van ik niet weet hoe oud deze is en van welke firma.

Ik kreeg via een goede bekende een zuurstofkoffer welke beginjaren ’60 werd gebruikt op het strand bij Oostvoorne-Putten de heeft nog de originele slangen en bakelieten draaiknoppen en maskers.

Maar ook een moderne (90er jaren) . 

Ook beademingstubes en beademingsdoekjes of poppen en zelf vind ik de beademingspop van laerdal die je moet opblazen  met een voetpompje (zoals bij een luchtbed) heel curieus .

Deze grote poppen zijn leuk en nemen ontzettend veel plek in daarom ben ik eigenlijk opzoek het kleinere materiaal zoal beademingsmaskers.

 

Wist u dat laerdal b.v. bij de poppen een maskermaker leverde. Heeft u nog materiaal liggen ik hou mij aanbevolen want aanvullingen voor de collectie zijn van hart welkom.

EHBO onderwijs

Als verzamelaar probeer je zoveel mogelijk je collectie compleet te krijgen, dat is sinds het einde van het EENHEIDSDIPLOMA een stuk moeilijker geworden nu er veelmeer verschillende organisaties en privé personen EHBO-materiaal uitgeven en lessen verzorgen al dan niet volgens de oranje kruis (OK) richtlijnen. Deze opleidingen voor zover ze niet volgens de OK richtlijnen worden gegeven zijn niet onderling inwisselbaar.

Ook het OK is in haar zucht naar geld nog al wisselvallig eerst verbandleer in het diploma dan er uit en nu  er weer in. Dit geld ook voor de reanimatie en AED, Eerste hulp aan kinderen. Meer soorten opleidingen brengen meer geld op aan verkochte boekjes en examens. Het OK zou zich wat meer ten dienste moeten stellen van de EHBO en Reddingwezen en zorgen voor gewoon GOED EHBO-ONDERWIJS met een diploma dat door alle organisaties word erkend (eenheid). En niet de oren laten hangen naar de BHV-organisaties door het EHBO-onderwijs verder uit te kleden. Dit kan mijns inziens de teloorgang bij de EHBO verenigingen terugdringen. BIJ GOED EHBO-ONDERWIJS HEEFT IEDEREEN BELANG, ook het oranje kruis en de zorgverzekeraars aan hulpverleners die niet kunnen verbinden of blessures kunnen herkennen heeft niemand iets.

Desalniettemin blijf ik wel zoeken naar boekjes die door firma’s en organisaties zijn uitgegeven evenals de diverse tijdschriften, modules, diploma’s en certificaten.

Aanvullingen voor de collectie zijn van hart welkom.

    

EHBO diploma’s

Het EHBO-diploma word al sinds men lessen geeft in het onderricht tot het verzorgen van gewonden en zieken worden er geschiktheidsverklaring (certificaat) of diploma gegeven aan hen die de lessen met goed gevolg hebben afgesloten.

Eén zin die daarbij vaak gehoord werd ”wat te doen tot de geneesheer komt” dit gaf /geeft al aan dat het om de allereerste hulp ging die aan een persoon gegeven werd, daarna moest dus de geneesheer (arts/dokter) het overnemen. Ook nu nog sturen de EHBO-ers mensen vaak nog door naar de huisarts of huisartsenpost omdat e.e.a. niet met een pleister of een eenvoudig verbandje afgehandeld kan worden, maar ook omdat de wond te diep is. De overdacht van een gewonde aan het ambulancepersoneel gebeurd regelmatig en zeker voor hen die vaak bij evenementen assisteren is het belangrijk om dit te oefenen zodat de gewonde goed word overgedragen. Zeker in het begin van de EHBO waren de geneesheren nogal huiverig om aan leken de kunst van de wondverzorging en de hulp aan gewonden bij te brengen.

Ik heb helaas nog geen EHBO-diploma’s van de Ned. Vereniging EHBO wel heb ik diverse oude diploma uit de jaren ’20 zowel van het Oranje Kruis als ook de EHBO-vereniging Rotterdam. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog en ook tijdens WWII werden vele EHBO-cursussen gegeven door de EHBO, de Luchtbescherming maar ook de kruisverenigingen en het Rode Kruis verzorgden de lessen en gaven eigen diploma’s uit. Tijdens WWII had men ook een legitimatie nodig met daarop een vingerafdruk .

Tijdens de wederopbouw werden enkele afdeling opgeheven omdat men was opgericht door de luchtbescherming maar gelukkig kwamen er ook nieuwe afdelingen bij en in die jaren veranderde ook de uitvoering van het EHBO-diploma, in de vorm van een boekje tot de huidige pasjes. Helaas is door afschaffing van het Eenheidsdiploma het hek van de dam, waardoor allerlei personen en instanties nu EHBO cursussen kunnen geven met een certificaat (en niet het oranje kruis diploma) deze certificaten zijn niet inwisselbaar als men bij een EHBO afdeling de herhalingslessen wil volgen. De certificaten en “diploma’s” verschillen ook te veel in kwaliteit daarom zou ik het een goede zaak vinden als er weer EENHEID in het EHBO-onderwijs zou komen en dat men niet de oren laat hangen naar de commercie want daar word het EHBO-onderwijs niet beter van.

Aanvullingen voor de collectie zijn van hart welkom

 

Bordjes

De vorige keer heb ik geschreven over een deel van mijn boeken die zijn uitgegeven door de KNV of door schrijvers van de Voorpost van de dokter. Velen van u zullen de bordjes wel kennen die aan de gevels  van de gebouwen hingen of soms nog hangen, vaker zonder de afdelingsnaam dan met de naam maar toch zijn er heel veel bewaard gebleven.

Kijk maar eens rond in uw omgeving misschien komt u ze wel tegen op zolder van de grootouders, bordjes van c.a. 1900 tot midden jaren ’40:

 

 

 

 

 

 

Na de 2e wereldoorlog veranderde het bordje lichtelijk:

 

 

 

 

 

 

 

In 1953 werd de vereniging Koninklijk en i.v.m. de naamsverandering in  koninklijke Nederlandse Vereniging, veranderde het bord drastisch . Er werd zelfs een apart bordje gemaakt met alleen het woord Koninklijke (deze zoek ik nog) deze kon dan boven het bord van de Nederlandse Vereniging worden gemonteerd en ook verdween de afdelingsnaam van het bordje:

 

 

 

 

 

 

 

Midden jaren ’80 verschenen in het straatbeeld ook de reclamebordjes onder aan de bushalte. In deze jaren verschenen ook de eerste bordjes van PVC:

 

 

 

 

 

 

 

Beginjaren 2000 verschenen er bij diverse bedrijven ook bordjes welke waarschijnlijk niet door de KNV zijn geautoriseerd [blog 5-14, 5-15, 5-16, 5-17 en 5-18]

 

 

Nu zijn dit alleen de bordjes van de KNV maar ze zijn er ook van andere bonden ook daarvoor hou ik mij van harte aanbevolen, er zijn borden van het wit-gele kruis, het oranje kruis Rode Kruis, BB, luchtbescherming, EHBO-Rotterdam en nog vele anderen, borden in hout, metaal en wellicht zelfs in bakeliet.

 

Aanvullingen voor de collectie zijn van hart welkom.