KNV EHBO boeken

De vorige keer heb ik geschreven over een deel van mijn ansichtkaarten collectie nu neem ik  u mee naar een ander deel van mijn verzameling, weliswaar heb ik u reeds eerder iets uit mijn boeken collectie laten zien maar er is mij gevraagd om eens te laten zien welke boeken de KNV in de loop van de 124 jaar van haar bestaan heeft uitgegeven.

 

Al heel vroeg in haar bestaan, in 1903 werd door de afd. Amsterdam een boekje uitgegeven onder auspiciën van  het ministerie van onderwijs met als titel eerste hulp bij ongelukken, een leidraad ten dienste der rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen en tot zelf onderricht. En toen de vereniging Rotterdam en eerst als een eigen bond fungeerde zocht deze later aansluiting bij de KNV en voor het fonds eigen gebouw in Rotterdam werden eveneens vele boekwerkjes uitgegeven welke nu nog regelmatig te vinden zijn in kringloopwinkels en antiquariaten zoals voorbeelden van zwachtel-verbanden door W. Zwagers, of doek-, zwachtel- en spalkverbanden van P.J. Coppens en vragen en antwoorden van J. snijders de Vogel.

 

Er zijn natuurlijk vele schrijvers geweest die veel betekend hebben voor de KNV zonder hen te kort te willen doen is er een persoon die tot op zeer hoge leeftijd de jaarvergaderingen en wedstrijden bezocht (zelfs als 100 jarige) is Dr. J. A. Molhuysen. Andere schrijvers zijn Dr. J.F.F. Basesjou,  H.J.A.T Doppenberg, P.H. van Eden. T.A. Hoofdman, R. Hamersveld enzovoort. Ook nu worden en nog boekwerkjes uitgegeven door of namens de KNV.

      

Mocht u boekjes vinden van afdelingen binnen de KNV of andere bijzondere uitgaven welke met de EHBO en de KNV in het bijzonder te maken (ook oude folders) hebben houd ik mij van harte aanbevolen.

Ansichtkaarten

De vorige keer heb ik geschreven over een deel van mijn boeken collectie nu wil ik u deelgenoot maken van een ander deel van de verzameling. De ansichtkaarten.

  

Ansichtkaarten hebben vele verschijningsvormen zo heb je kaarten die alles romantiseren, de ambulance hulpverlening en het transport van gewonden, welke paddenstoelen giftig zijn. Met kaarten waarop alleen het medisch personeel staat heb wel maar daar heb ik niet zoveel mee.

   

Ik heb kaarten uit vele landen en daar zal ik ook welke van laten zien die ik om wat voor reden dan ook mooi of interessant vind. Tijdens de eerste wereld oorlog werden ook veel kaarten uitgegeven die de schade aan steden en dorpen laten zien, het leukste zijn de comiccards. Er zijn maximum kaarten en een daarvan is van de KNV tevens zijn er ook kaarten uit gebracht door afdelingen van bv. optochten.

Heeft u leuke items voor mij neem dan eens contact met mij op.

EHBO boeken

De vorige keer heb ik geschreven over het begin van mijn Hobby (passie) nu ga ik een deel van de boekencollectie beschrijven. Het oudste boekje waarvan je kunt zeggen dat het betrekking heeft op de EHBO is het boekje (Troost der armen, behelzende ligte fourvereine remediën tegen verfcheidene  ziektens, wonden, gezwellen en andere kwalen des lichaams van den mensch door Sr. Guilaume Simeon het is de 16 druk uit 1808). de eerste druk verscheen in 1711 zoals uit het voorwoord blijkt.

 

 

 

 

Maar dat is niet de oudste publicatie die ik heb dat is namelijk een publicatie de staaten des furstendoms Gelre en de Graafschap Zutphen uit 1768, het gaat over het redden van Drenkelingen  en de beloning voor het tot leven wekken van  de levensgeesten.

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn in Nederland op dit moment velen die zich bemoeien met de BHV en boeken uitgeven en opleidingen verzorgen  maar ook rond 1920 van Dr. D. Brocx (de EHBO en de bedrijfshygiëne in de bouwvakken) was dit al een hot item, ook Dr. M. W. C. Gori behandelde in 1887 al de Eerste Hulp bij Spoorwegongevallen in dit boek wordt ook verteld hoe de gewonden per trein vervoerd moeten worden. Maar binnen de EHBO weten we dat al lang want de verzorging van gewonden was in het oude Griekenland en Egypte gemeengoed. Ook de militairen vonden en vinden het normaal om elkander te verzorgen als men gewond raakt. Ook hier zou ik best een mooie foto neer kunnen zetten maar dan wordt het een foto pagina maar ik wilde u toch deel genoot maken van deze mooie oude publicaties. Elkaar helpen is niet minderwaardig maar juist erg verrijkend. leer daarom hoe je hulp moet verlenen leer EHBO!

De volgende keer pak ik weer een ander deel van de verzameling.

Wilt u meer weten neem dan eens contact op met de schrijver.

Mijn verzameling

Deze keer is mij gevraagd om maandelijks iets te vertellen over mijn verzameling.

Laat ik dan maar beginnen met  hoe het zover is gekomen, in 1979-’80 deed ik examen voor technisch leider Turen bij het toenmalige KNCGV, tijdens de cursus kregen we wel wat EHBO maar als je dan lesgeeft aan groepen van 20 tot soms wel 30 personen is e.e.a. niet toereikend en dat deed mij besluiten om een EHBO diploma te halen en zodoende beter hulp te kunnen bieden als er in de gymzaal wat zou gebeuren (het zou goed zijn indien een ieder die binnen de sport lesgeeft om te zorgen voor adequate kennis van de eerste hulp). Tijdens de cursus kregen we wel les uit het oranje kruis boekje toen de 20ste druk en tijdens de EHBOcursus was dat de 21ste druk en wat ga je dan doen als verzamelaar (postzegels) dan ga je dus proberen alle oranje kruis boekjes bij elkaar te krijgen, niet wetende dat het zo uit de hand zou gaan lopen (ik heb ondertussen meer dan 3900 boeken uit 40 landen), het bleef niet bij boeken alleen. Op mijn site heb ik de collectie onderverdeeld in 46 rubrieken(http://www.ehboverzamelaar.nl kijk dan onder collectie om de diverse rubrieken te zien).

Alleen al van de officiële 27 drukken van het Oranje Kruis Boekje heb ik al 127 verschillende uitvoering / oplages en dan mis ik nog verschillende uitvoeringen c.q. oplagen. Dus voor hen die zeggen dat er zo vaak een nieuw boekje verschijnt het had nog veel erger kunnen zijn als elke nieuwe oplage gelijke een nieuwe druk werd (gemiddeld komt er dus elke 4 a 5 jaar een nieuw boekje).

Zo nu en dan heb ik ook de mogelijkheid om e.e.a. te exposeren en daar hoef ik niet op te verdienen maar vraag ik alleen de reis en verblijfskosten. Helaas staat niet alles op de site want zo heb ik ook diverse EHBO-bladen (de Voorpost van de Dokter v.a. 1929, Het Reddingswezen v.a. 1959 etc.). ik heb ook veel materiaal van andere bonden zoals de Nat. Bond, Reddingswezen, st. Johnsambulance en rode kruis

 

Wilt u meer weten neem dan eens contact op.

 

Kerstdagen zijn dat feestdagen?

Kerstdagen zijn feestdagen als alles goed gaat, op mijn werk bij een school worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de kerstviering, de bomen weer opgezet de lampjes erin en thuis de voorbereidingen voor het kerstdiner worden in gang gezet. Hoe leuk deze periode ook is voor de gezinnen en het gezamenlijk eten met vrienden en familie een leuke bezigheid is.  Ondanks dat moeten we de ogen niet sluiten voor de gevaren die ook daarin schuilgaan. Menigeen heeft wel eens een stukje vlees te veel gekregen na het snijden van de rollade, kalkoen of wild en gevogelte. Maar ook als de tafel gedekt is en een ieder is rustig aan het eten, staan er vaak allerlei hete gourmetstellen, kaarsen en/of fonduepannen op tafel ook dan is het nog uitkijken om niet je vingers of erger te verbranden.

Maar zoals elke EHBO-er weet bij brandwonden eerst water de rest komt later en ga dus niet met tandpasta, karnemelk of het ouderwetste bismuthwindsel knoeien daar heeft men later veel hinder van bij het herstel proces en zeker als er grotere oppervlakten zijn getroffen dan is men daar in het brandwonden centrum niet blij mee, warmwater voert de warmte beter af als koud water (bij steenkoud water slaat de huid dicht en voert dan de warmte niet meer af en kan dan zelfs tot ernstiger wonden lijden) hoe goed het werk is van de brandwondenstichting ook is (zij hebben hiervoor in 1988 zelfs de Grote Gouden Dr. C.B. Tilanus Jr. medaille gekregen) we hopen allemaal dat we van hun kunde geen gebruik hoeven te maken en dat we gezond deze mooie tijd voor eenieder goed en gezond doorkomen maar denk ook eens aan de alleenstaanden bij u in de omgeving of hen die het moeilijk hebben met een partner die dementerend is of waar de partner van overleden is.

 

Ik heb met veel plezier mijn blogs geschreven het afgelopen jaar en wellicht ga ik daarmee door als daar behoefte aan is, nu wens ik u en uw naasten  fijne feestdagen en een gezond 2017 toe en Ik hoop u dan ook in 2017 weer te spreken.

 

Herfstongevallen

Kent u dat, het mooie najaarsweer de bladeren verkleuren en het wordt ook kouder dan gaan de bladeren vallen. Onder het bladerdek liggen vaak van die kleine takjes, eikels, beukennootjes en kastanjes, niets aan de hand als je gewoon rechtdoor fietst maar ligt er z’n dek net in de bocht en je gaat de bocht om, dan kan het zomaar gebeuren dat het voor of achterwiel wegglijd. Heb je geluk dan is er niets aan de hand maar met een beetje pech lig je toch gauw op je gezicht en heb je schrammen en/of bulten op je hoofd en de bril stuk (dat is mij al eens overkomen), maar als je echt pech hebt dan probeer je je val op te vangen en breek je de pols, sleutelbeen of nog erger de heup.

Als u wilt weten wat u moet doen bij een familielid dat gevallen is of een onbekende, dan zijn daar weer de EHBO-opleidingscursussen die door het hele land gegeven worden door de afdelingen van de Koninklijk Nederlandse vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken e.a. waar u kunt leren hoe u het beste de Eerste Hulp kunt verlenen en wat u beslist niet moet doen.

Een wondje op het hoofd lijkt vaak heel ernstig door het bloed maar valt meestal wel mee als het bloed is weggeveegd, maar wees wel altijd bedacht op ernstiger letsel zeker als u hoort dat hij/zij hoofdpijn heeft of een stukje van het geheugen kwijt is schroom dan niet om de huisarts(enpost) te bellen. Bij beenbreuken (heup) kan men meestal niet meer staan en ga deze niet zelf vervoeren laat dat over aan de professionals (ambulance), als u wel gaat vervoeren kan het zijn dat u het eerder erger maakt dan beter ook als iemand over pijn in de rug klaagt en/of tintelingen in de benen bel dan gerust 112.

IS ER MEER NODIG DAN EEN PLEISTER GA NAAR DE EHBO OF BEL EEN HUISARTS, OF ZOALS IN DE JAREN ZESTIG GEZEGD WERD:

LAAT OOK DE KLEINSTE WOND DESKUNDIG VERBINDEN.

 

 

50+ beurs

In de tijd dat deze beurs werd opgestart kon men nog met 55 of 57 jaar met vroegpensioen gaan, maar nu dat is afgeschaft en men geacht word tot 67 jaar door te werken, lijkt mij dat een naamsverandering nodig is.

Ondanks dat ik reeds een 60er ben heb ik nog nooit de tijd gehad om deze beurs te bezoeken ( ik heb een werkweek van 40 uur ) dus over de inhoud en het nut zal ik geen oordeel geven, maar als de 50ers die toch tijd over schijnen te hebben zich vervelen kunnen zij beter hun kunnen en kunde beter ter beschikking stellen van het verenigingsleven zodat het vinden van goede en gekwalificeerde bestuurders wat makkelijker word en als men dan ook nog overdag beschikbaar is en een EHBO diploma heeft is de EHBOafdeling heel erg blij want het bemensen van evenementen door de week is vaak een probleem, maar gelukkig zijn er altijd weer vrijwilligers die het belangrijk vinden dat ook deze evenementen bemenst worden. Ook voor webbeheerders en ontwerpers maar ook penningmeesters, secretarissen en voorzitters staan hoog op de zoek lijst van menige vereniging.

 

De gemeenten stellen steeds hogere eisen aan de evenementen en stelt dat EHBO aanwezig moet zijn en dat is ook goed maar het is zo jammer dat als een afdeling een subsidie aanvraagt men veelal niet thuis geeft en dat terwijl van de afdelingen wordt gevraagd om haar diensten te verlenen en wel het liefst nog gratis ook (al zullen dat er niet veel zijn die het nog gratis doen).

 

Een ECHTE EHBO-ER IS EEN VRIJWILLIGER en al die commerciële bureautjes die zwaar betaald haar diensten aanbieden daar heb ik het niet zo op begrepen, zeker als je verklaringen moet ondertekenen dat je zelf voor je verzekering e.d. moet zorgen en het bureau vrijwaart ook voor de belastingen.

 

Dus 50+er heeft u tijd over? De Kon. Ned. Ver. EHBO in Zeist  en al haar afdelingen maken graag gebruik van uw kennis en kunde u hoeft dus echt niet bang te zijn dat u zich gaat vervelen. Ook als u Jonger dan 50+ bent, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom en nog geen EHBO-diploma de Kon. Ned. Ver. EHBO telt ongeveer 500 afdelingen en er is dus altijd wel een afdeling in de buurt waar u een EHBOcursus kunt volgen.

WIJ GAAN WEER NAAR SCHOOL!

JA, het is altijd weer spannend om naar school te gaan en zeker als je voor de eerste keer naar het VMBO of een MBO school gaat.  Het voor het eerst een nieuwe route nemen naar je nieuwe school met alle verkeersbewegingen die ineens op je afkomen. Als je je normaal aan de verkeersregels houd is er niet zoveel aan de hand, maar wat is er nou mooier dan met 3 of 4 personen lekker naast elkaar te fietsen, het maakt toch niets uit want ik ben een zwakke verkeersdeelnemer en ze moeten toch rekening met mij houden, ik kan lekker doen wat ik wil en de anderen krijgen een dikke vinger als zij claxonneren of er iets van zeggen, maar ook de zwakke verkeersdeelnemer dient zich aan de verkeersregels te houden.

Ook binnen de EHBO zijn er regels en deze veranderen ook voortdurend, maar toch moeten we ons er naar richten en willen we ons EHBO diploma geldig houden dan volgen we de trouw de richtlijnen van het Oranje Kruis en kopen we volgzaam elke 5 jaar een nieuw Oranje Kruisboekje of we kopen de nieuwe uitgave van Hét EHBOboek om op deze manier te voldoen aan de richtlijnen, binnen kort zal ik ze allemaal wel weer op de boekenplank hebben staan (ik heb nu bijna 3900 boeken op het gebied de van EHBO uit 40 landen).

Ook hier geld we helpen de zwakkere als deze gewond is maar ook een zwakke verkeersdeelnemer moet het gevaar niet opzoeken. EHBO is meer dan een pleisterplakken, het is ook ongevallen voorkomen waar dat mogelijk is.

Hierbij doe ik een oproep aan allen die nog geen EHBO-diploma hebben kom op, ga op zoek naar een EHBO afdeling bij jouw in de buurt (er zijn ong. 500 afdeling van de KNV in Nederland dus altijd wel bij jouw in de buurt.

 

En ik hoop dat we u op 29 oktober 2016 bij de landelijke wedstrijden in ODIJK zullen zien, daar kunt u dan ook zien wat de EHBO inhoud en dat we veel goed werk doen en dat niet alleen het rode kruis EHBO onderwijs geef maar dat er nog meer organisaties zijn die hier goed in zijn ook al hebben zij niet de geldelijk middelen om grote landelijke campagnes te voeren, (de KNV EHBO bestaat al sinds 1893 en heeft dus haar bestaansrecht wel bewezen.

De Dr. C.B Tilanus Jr. Onderscheiding

In mijn vorige blog heb ik het gehad over de verenigingsspeldjes nu gaat het over een onderscheiding die binnen onze vereniging worden uitgereikt. Ik zal niet elk type apart bespreken maar globaal de geschiedenis weergeven.

Dr. Christiaan Bernhard Tilanus Jr. mede oprichter van de Nederlandsche Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (nu de Koninklijk Nederlandse Vereniging EHBO) in 1893 liet na zijn overlijden in 1942 een legaat (gift bij erfenis) na. Hiervan moesten en jaarlijks minimaal een Gouden en een of meerdere zilveren en bronzen medailles moesten worden gekocht, welke door het bestuur uitlooft  konden worden aan de winnaars van de EHBO wedstrijd

en en anderen te bepalen door het bestuur te bepalen verdiensten.

v.a. 1943 worden de onderscheidingen uitgereikt en de onderscheidingen dragen dus de beeltenis van Dr. C.B. Tilanus Jr. en op de achterzijde de naam van de Ned. Vereniging. In de grotere onderscheidingen is de naam van de ontvanger gegraveerd.

In de jaren na de 2e wereldoorlog waren de onderscheidingen verzilverd en verguld, in de jaren 70 tot de jaren 90 wel van het edelmetaal.

De draagpenning is pas v.a. 1950 uitgereikt en deze onderscheidingen werden in het begin zonder het geel blauwe lint. Nadat de vereniging het predicaat Koninklijk kreeg veranderde ook de achterzijde van de onderscheiding.

Een lid dat zich gewaardeerd weet door het bestuur, is sneller bereid om iets voor de afdeling te doen! Daarom beloon uw trouwe leden. Wilt u weten welke criteria gelden voor de diverse onderscheidingen kijk dan hier.

 

 

Het verenigingsinsigne

Het is heel gewoon dat zeker de landelijke organisaties een eigen verenigingsinsigne (speldje) hebben. De Koninklijk Ned. Ver. Had tot 1952 geen eigen verenigingsspeldje, maar de leden hadden had speldje van het Oranje Kruis mits zij geëxamineerd werden via die richtlijnen.

Al waren er wel verenigingen die een eigen speldje hadden zoals als Amsterdam en Rotterdam. Vanaf 1938 kreeg iedereen het Eenheidsdiploma speldje hierover ontstond in ww-2 nogal wat ophef omdat er mensen waren die vonden dat dat niet kon omdat het als koninklijk gezind gezien werd, maar de bezetter gaf toestemming om deze toch te dragen.

 

Binnen de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO  werd pas in 1948 werd er voor het eerst gesproken over een eigen insigne, hieraan werd een ontwerpwedstrijd verbonden en zou in 1949 tijdens de algemene vergadering worden gepresenteerd. Het ontwerp werd wel goedgekeurd maar er werd niet overgegaan tot instelling van een eigen verenigingsinsigne omdat onder de leden op de jaarvergadering teveel angst bestond dat niet leden deze ongeoorloofd zouden gebruiken, pas in 1952 werd deze ingevoerd.  Het embleem is 12 x 12 mm en de belettering  komt daar nog bij (totaal dus 16 x12 mm).

Toen de vereniging in 1953 haar koninklijke goedkeuring kreeg moest het embleem enigszins worden aangepast en deze kwamen in augustus 1954 beschikbaar.

In de jaren ’60 is het embleem opnieuw iets aangepast en kwam het woord koninklijke boven het embleem te staan en Ned. Ver. Onder het embleem.

In de jaren ’90 is het insigne gehalveerd in formaat hetgeen jammer was omdat hierdoor het niet meer opviel op het revers, de grootste verandering heeft in 2002 plaatsgevonden door het volledig te veranderen naar het huidige insigne en ook de jaarspeldjes.

Voor de collectie en i.v.m. het aanstaande jubileum in 2018 zoek ik zowel districts- en afdelingsspeldjes c.q. onderscheidingen. Neem eens contact op met ondergetekende.