Nieuw seizoen – nieuwe eindtermen – nieuw boek

Het kan u redelijkerwijs niet zijn ontgaan dat Het Oranje Kruis nieuwe richtlijnen en nieuwe eindtermen heeft geformuleerd voor het diploma Eerste Hulp. Dat betekent voor de besturen van de afdelingen en de instructeurs maar ook de mensen van LOTUS een uitdaging en een extra klus voor de start van het nieuwe verenigingsseizoen.

Continue reading “Nieuw seizoen – nieuwe eindtermen – nieuw boek”

Jaarrede 2016: EHBO op niveau

Dames en heren,

Bij het doorlopen van ons archief vond het bestuur een aantal brieven die dr. C.B. Tilanus jr. in het half jaar voor zijn overlijden aan onze vereniging gezonden heeft. Uit deze brieven blijkt niet alleen zijn zorg voor de vereniging, maar vooral ook zijn trots op de realisatie van zijn levenswerk: de hulpverlening door leken. Dat wij aan trouwe en actieve leden en bij onze wedstrijden medailles met zijn beeltenis uitreiken is te danken aan een opmerking die hij in zijn laatste brief, een week voor zijn overlijden, schreef.

Continue reading “Jaarrede 2016: EHBO op niveau”

Milo op de fiets

Weet u wat een milo is? Een milo is een “man in lycra outfit”. Dat is meestal een man van middelbare leeftijd die van zijn huisarts te horen heeft gekregen dat zijn bloeddruk en/of cholesterol aan de hoge kant en dat het verstandig is (meer) aan sport te doen. Dan wordt een kek fietspakje van lycra in flitsende kleuren aangeschaft en wordt ’s avonds en in het weekeind, meestal met lotgenoten, rondjes in de polder gereden. U herkent ze meestal aan de wat overontwikkelde buikspieren.

Continue reading “Milo op de fiets”

Opleidingen

In de maanden maart en april ronden veel afdelingen hun (tweede) ronde van de opleiding af voor het diploma Eerste Hulp. De docent en de Lotus hebben zich ingezet om de cursisten zowel het theoretische gedeelte maar ook de praktische vaardigheden bij te brengen. Dan komt het moment van het examen en naar ik verwacht zullen velen van de cursisten dat met goed gevolg afronden. Naast de felicitaties komt dan de vraag op of deze cursisten willen toetreden als lid van de afdeling.

Continue reading “Opleidingen”

vrijwilligers zijn de oliemannetjes van de samenleving

De vrijwilligers in de Nederlandse samenleving vormen tezamen het spreekwoordelijke oliemannetje van de samenleving. Dat is niet alleen mijn persoonlijke visie maar vindt steun in het rapport van het CBS: Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt. Dat geldt niet alleen voor de oudere generatie die in een andere tijd is opgegroeid, met meer sociale cohesie, maar ook voor de jeugd (15 tot 25 jaar) van nu. Die informatie komt uit een recent CBS-onderzoek voor de Landelijke Jeugdmonitor. Ook wat spottend de patatgeneratie wordt genoemd is maatschappelijk actief!

Continue reading “vrijwilligers zijn de oliemannetjes van de samenleving”