Digitale communicatie is snel en direct

Afgelopen zaterdag 8 november bezocht ik samen met Anton van Beek, onze contactpersoon vanuit de KNV EHBO, de algemene ledenvergadering van LOTUS.  De afgelopen periode is een lastige geweest voor deze organisatie. Bestuursperikelen die inmiddels achter de rug zijn. Wel met als gevolg achterstallig onderhoud dat inmiddels door het nieuw aangetreden bestuur voortvarend is aangepakt. Een vergadering die in goede harmonie verliep met ruime respons vanuit de zaal.

Continue reading “Digitale communicatie is snel en direct”

Slechts enkelen zijn altijd bereid om op pad te gaan als hulpverlener

In de afgelopen weken heb ik naast mijn bestuurlijke werkzaamheden ook het echte EHBO-werk weer gedaan. Als lid van een afdeling word je met regelmaat benaderd door de coördinator hulpverlening of je een paar uurtjes vrij hebt om bij een evenement aanwezig te zijn. Uiteraard zichtbaar, dat wil zeggen herkenbaar gekleed in het blauw en geel van onze vereniging, aanwezig. Koningsdag, een plaatselijke feestweek, een voetbaltoernooi voor de jeugd, de avondvierdaagse. Kortom, evenementen die elk jaar op de agenda staan bij elke afdeling.

Continue reading “Slechts enkelen zijn altijd bereid om op pad te gaan als hulpverlener”

Jaarrede 2014: De vrijwilliger

Dames en heren,

Aan het eind van de negentiende eeuw is de basis gelegd voor het moderne verenigingswezen. Het was ook de periode waarin voor het eerst het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon men met het organiseren van EHBO-cursussen. De “St. Johns Ambulance Association” organiseerde de eerste EHBO-cursussen en gaat daar tot op de dag van vandaag mee door. De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land om de EHBO-kennis te verspreiden. Zo werd in 1893 de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht met als doel het bevorderen van EHBO in de breedste zin van het woord.

Continue reading “Jaarrede 2014: De vrijwilliger”

Bestuurders gezocht, vraag naar bestuurders wordt groter

In deze tijd van het jaar houden veel afdelingen maar ook nagenoeg alle districtsbesturen hun jaarlijkse algemene vergadering. Vast agendapunt is daarbij het vullen van de openvallende plaatsen in het bestuur. Bestuursleden verhuizen, haken af op de door hen gevoelde leeftijd of hebben anderszins goede redenen om te stoppen met het bestuurswerk. Het vullen van de open plaatsen is meestal geen sinecure. Als resterend bestuur wil je niet slechts een nieuw persoon in de vacature(s) – veel handen maken licht werk – maar ook kwaliteit en dat voor een reeks van jaren. Dat is lang niet altijd eenvoudig.

Continue reading “Bestuurders gezocht, vraag naar bestuurders wordt groter”

studiebeurs docent Eerste Hulp

Afgelopen woensdag 12 maart is het bestuur van de Stichting Prins Hendrik Fonds in vergadering bijeen geweest. Een van de onderwerpen welke op de agenda stond was het instellen van een stipendium (studiebeurs) voor bevlogen EHBO-ers die graag docent Eerste Hulp willen worden maar daartoe onvoldoende financiële mogelijkheden hebben.

Continue reading “studiebeurs docent Eerste Hulp”