De laatste loodjes

De algemene vergadering 2012 komt met rasse schreden dichterbij. De contacten van de organisatie en het bestuur met ons landelijk bureau in Zeist zijn bijna dagelijks. Hulde voor Rob (de “goena goena” van de KNV EHBO) die, tussen het gewone werk door, ons met raad en daad ter zijde staat. Het is elk jaar weer een uitdaging, maar het komt ook elk jaar weer voor elkaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met zijn allen ook dit jaar in een gespreid bedje terecht komen.

Continue reading “De laatste loodjes”

Onderscheiden en bedanken

De Algemene Vergadering van de Koninklijke EHBO nadert met rasse schreden en in het hele land zijn er afdelings- en districtsjaarvergaderingen. Mijn agenda maakt me duidelijk dat het opleidingsseizoen (bijna) is afgelopen en het jaar wordt afgesloten voor wederom een fors aantal daadwerkelijke inzetten (avondvierdaagse, Koninginnedag enz.) beginnen. Net als voorgaande jaren proberen wij als bestuur veel vergaderingen te bezoeken.

Continue reading “Onderscheiden en bedanken”

Afscheid voorzitter Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE)

Eind maart 2012 neemt Els Knaapen afscheid als voorzitter van NODE. Jarenlang heeft zij de belangen van de docenten EHBO behartigd en daar veel tijd en energie ingestoken. Dat alles ondanks ernstige persoonlijke omstandigheden. Dat heeft bij mij en mijn medebestuurders bewondering afgedwongen. Nu zwaait zij af. Ik ben benieuwd wie haar opvolger is en hoe hij of zij zich zal opstellen in de contacten met de andere spelers op het terrein van de EHBO.

Continue reading “Afscheid voorzitter Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE)”

Werken aan de toekomst

Ik vertelde u er vorig jaar al over en op 11 februari jl. hebben Erwin, Gerrit, Irma, Jan, Marco, Marie Jose, Marisja, Michiel, Rees en Rens samen met ons secretaris Raymond voor het eerst bij elkaar gezeten om te denken hoe je de interesse voor de eerste hulpverlening kan wekken bij 12 tot 16 jarigen. Natuurlijk ben ik, mede namens u, even kennis gaan maken en ik kan u vertellen dat het enthousiasme van deze groep mensen energie geeft. Wat leuk om te zien dat zoveel jonge mensen zich net zo voor de vereniging willen inzetten als u en ik.

Continue reading “Werken aan de toekomst”

Echt winter

Na het weekend zet, volgens het KNMI, de dooi in. De liefhebbers hopen daarna op een nieuwe koudegolf. Met het dalen van de temperatuur stijgt de schaatskoorts. Maar sneeuw- en ijspret is niet altijd pret. Schaatsen is een gevaarlijke sport en gewoon lopen over straat kan onverwacht avontuurlijk zijn met onder de sneeuw verborgen plekken ijs. Een verkeerde stap, een net iets hoger ingeschat bruggetje, die ander die onderuit gaat met schaatsen. Zomaar voorbeelden van ongelukken die botbreuken, hersenschuddingen of (diepe) snijwonden tot gevolg hebben. De volle wachtkamers van de spoedeisende hulp van menig ziekenhuis spreken boekdelen.

Continue reading “Echt winter”

Handen op elkaar

De weken voor de jaarwisseling stonden in het teken van de Sire-campagne “handen af”. Via spots op radio en TV werd aandacht gevraagd voor de Conventie van Nederland. Een online petitie waarin u en ik konden laten merken dat wij het onvoorstelbaar, respectloos en onacceptabel vinden dat hulpverleners in Nederland te maken krijgen met intimidatie en geweld.

Ook in de afgelopen nieuwjaarsnacht waren velen van u weer actief. Overheid, professionele hulpverlener en publiek rekende weer op uw steun. Dat duwtje van die ene dronken jongere nam u op de koop toe. Maar ook u bent hulpverlener en dus ook van u moeten ze afblijven.

Mochten ze hun handen dan toch zo graag willen gebruiken, dan stel ik voor dat ze die op elkaar klappen. En dat dan steeds harder. Zodat een oorverdovend applaus uw deel wordt.

Misschien toch Sire eens bellen met dat idee.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

In 2013 zal onze vereniging haar 130 jarig bestaan vieren. Om ook daarna als bloeiende vereniging verder te gaan wordt in 2012 gestart met een project om jongeren mee te laten denken over jongeren binnen onze vereniging. Over vragen als “hoe kunnen wij de jeugd en jongeren meer bij de vereniging betrekken?” en “hoe krijgen wij meer jonge leden?”

Continue reading “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”