Baarderadeel

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
J. Leijenaar
Molepolle 18
9035 EV Dronrijp
jleijenaar@hotmail.com
tel. 0517232048/0628726516

secretaris:
J. de Groot
Tsjemlan 17
8627 SJ Gauw
jtdegroot@hetnet.nl
tel. 0515521185/0615054959

penningmeester:
Waarnemend : zie voorzitter

 

Bakkeveen-Wijnjewoude

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
Offereins
Heidkamp 13
9243 JJ Bakkeveen
ehbo_benw@hotmail.com
tel. 06-28813455/06-28813455

secretaris:
N Stoker
Noardkamp 9
9243 KV Bakkeveen
nynkestoker_91@hotmail.com
tel. 06-83234297/

penningmeester:
S Baron
De Hoven 11
9204 WG Drachten
sietskebaron@hotmail.com
tel. 06-13235545/