Baarderadeel

voorzitter:
J. Leijenaar
Molepolle 18
9035 EV Dronrijp
jleijenaar@hotmail.com
tel. 0517232048/0628726516

secretaris:
J. de Groot
Tsjemlan 17
8627 SJ Gauw
jtdegroot@hetnet.nl
tel. 0515521185/0615054959

penningmeester:
R.G. van der Veen-Donker
Gibbeflecht 18
9022 AJ Mantgum
roely@pietervdveen.nl
tel. 0582501363/0642113911

Beetgumermolen

voorzitter:
de Vries Terpstra
de Tolve 17
9044 NP Beetgum

tel. 058-2531908/

secretaris:
Steerenberg
Terhornestrjitte 28
9045 PX Beetgumermolen
ellosteerenberg@hetnet.nl
tel. 058-2531898/

penningmeester:
Schiphof Beimers
Langestraat 34
9045 PC Beetgumermolen

tel. 058-2531930/