Beetgumermolen

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
de Vries Terpstra
de Tolve 17
9044 NP Beetgum
tel. 058-2531908/

secretaris:
Steerenberg
Terhornestrjitte 28
9045 PX Beetgumermolen
ellosteerenberg@hetnet.nl
tel. 058-2531898/

penningmeester:
Schiphof Beimers
Langestraat 34
9045 PC Beetgumermolen
tel. 058-2531930/

 

Dronrijp-Menaldum

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
voorzitter:
H Bootsma
Wilgeroosje 1
8607 ET Sneek
hielke.bootsma@hetnet.nl
tel. 0515-422928/

secretaris:
I.A. van der Zee
D. van Glinsstrjitte 4b
9035 CW Dronrijp
ida-aukje@chello.nl
tel. 0517-231970/06-28303725

penningmeester:
D Feenstra
Welderingstrjitte 20
9035 CZ Dronrijp
dirkje_feenstra@hotmail.com
tel. 0517-232110 /06 – 18 18 95 87