Nijland

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
Terwischa van scheltinga
Skieppeleane 1
8771KB NIjland
herman_tvs@hotmail.com
tel. 0515-569295/

secretaris:
T.C. Tolsma-Feenstra
Koarnleane 20
8771 LA NIjland
TCTF64@gmail.com
tel. 0515-569542/

penningmeester:
van der Burg-Groenveld
Singel 8
8771 SW NIjland
josephinegroenveld@hotmail.com
tel. 0515-569220/

 

 

Oudemirdum

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
Botsy Stegenga-Klijnstra
de Ikebosker 17
8567 JK Oudemirdum.

secretaris:
Feike Stegenga
De Eker 27
8561 EK Balk.
email: feike_stegenga@hotmail.com

penningmeester:
de Vries-van der Goot
Lyklamawei 15
8566 JH Nijemirdum
joop.annoesjka@ziggo.nl
tel. 571956/06-29576297

 

Scharnegoutum

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
B Velthuis-Hofstede
It Harspit 11
8604 VS Sneek
berber@jv.nl
tel. 0515-414174/

secretaris:
P van Stralen- Akkermans
Koarte Achte 13
8629 PM Scharnegoutum
petrieakkermans@home.nl
tel. 0515-412226/

penningmeester:
A Talsma
W Santemastraat 39
8629 PL Scharnegoutum
antjetalsma@gmail.com
tel. 0515-418472/