De Algemene Vergadering en de Nationale Vaardigheidsproeven van 27 en 28 mei  jl. gehouden in Maastricht liggen weer achter ons. Mijn persoonlijke impressie van deze dagen.


Het punt van het op één dag dan wel twee dagen houden van de AV en NVP is aan de orde gesteld. De overgrote meerderheid heeft ervoor gekozen de huidige situatie van een tweedaags samenzijn te bestendigen. Terugkijkend op de afgelopen dagen denk ik dat dit in alle opzichten een verstandige keuze is. Waarom zult u zeggen, zeker als u dat niet zelf een of meermalen heeft meegemaakt.Op deze dagen treffen de (nagenoeg) voltallige districtsbesturen zich met het bestuur en de verenigingsraad. Samen vormen zij het skelet om het zo te zeggen van onze vereniging. Plannen worden besproken, informatie uitgewisseld en zorgen gedeeld. Dat alles in een informele en ontspannen sfeer. Dat is belangrijk voor een vereniging die 520 plaatselijk actieve verenigingen overkoepelt.En als u denkt dat ik dat slechts vind, omdat ik als voorzitter daaraan hecht, heeft u het mis. Bij het diner op vrijdagavond waarbij uiteraard de vertegenwoordigers van de Toon Hermans Huis te Waalwijk aanwezig waren, naast de andere genodigden, was een prima sfeer. En zoals het gezegde luidt: “Brabantse nachten zijn lang”. Een aantal van de genodigden meldde spontaan bij hun vertrek na afloop van het diner, dat zij genoten hadden en dat deze opzet van de jaarvergadering een gouden greep is.

Een belangrijk punt van aandacht is het tegengaan van de vergrijzing van onze vereniging en het enthousiasmeren van de jeugd. Terecht zult u zeggen. In dat licht is het verheugend dat de NVP dit jaar winnend is afgesloten door de ploeg van de afdeling Winschoten met 53 van de 64 maximaal te behalen punten. Compliment daarvoor. Maar het belangrijkste is dat deze ploeg bestond uit drie jongedames. Zo verbaasd waren ze dat ze hadden gewonnen dat de emoties zichtbaar werden.

Bart van Walderveen.

voorzitter