Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
J. Leijenaar
Molepolle 18
9035 EV Dronrijp
jleijenaar@hotmail.com
tel. 0517232048/0628726516

secretaris:
J. de Groot
Tsjemlan 17
8627 SJ Gauw
jtdegroot@hetnet.nl
tel. 0515521185/0615054959

penningmeester:
Waarnemend : zie voorzitter