Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

Voorzitter:
De heer P.J. Boonman
telefoon 0113 – 649474

Secretaris:
Mevrouw J. Hulsbergen – Gorsse
telefoon 0113 – 563368
email: jhulsbergen@kpnmail.nl

Penningmeester:
Mevrouw J.J.J. van WIngen – Jasperse
telefoon: 0113 – 639741