Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
de Vries Terpstra
de Tolve 17
9044 NP Beetgum
tel. 058-2531908/

secretaris:
Steerenberg
Terhornestrjitte 28
9045 PX Beetgumermolen
ellosteerenberg@hetnet.nl
tel. 058-2531898/

penningmeester:
Schiphof Beimers
Langestraat 34
9045 PC Beetgumermolen
tel. 058-2531930/