In deze tijd van het jaar houden veel afdelingen maar ook nagenoeg alle districtsbesturen hun jaarlijkse algemene vergadering. Vast agendapunt is daarbij het vullen van de openvallende plaatsen in het bestuur. Bestuursleden verhuizen, haken af op de door hen gevoelde leeftijd of hebben anderszins goede redenen om te stoppen met het bestuurswerk. Het vullen van de open plaatsen is meestal geen sinecure. Als resterend bestuur wil je niet slechts een nieuw persoon in de vacature(s) – veel handen maken licht werk – maar ook kwaliteit en dat voor een reeks van jaren. Dat is lang niet altijd eenvoudig.

Eén oplossing is mensen gericht te benaderen en niet staande de algemene vergadering. Ook het polsen of iemand bereid is om gewoon mee te lopen met het bestuur zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat in de hoop dat het bevalt en daarmee op termijn een nieuw bestuurslid is geworven.
Daarnaast is het wellicht verstandig – en dan denk ik vooral vanuit het districtsbestuur – om afdelingen te vragen of zij mensen kennen die tijdelijk bijstand willen verlenen bij een naburige afdeling. Dit om op die wijze een vacature in te vullen en/of ondersteunging even aan een nieuwe bestuurder (denk aan een secretaris of penningmeester).

Op die wijze wordt voorkomen dat een afdeling dreigt zichzelf op te heffen bij gebrek aan een bestuur achter de tafel.

Iets voor de rondvraag op de komende districtsjaarvergadering?