Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
Mullaert-Dierikx
Driesprongweg 4
4522 PS Biervliet
hugonmullaert@planet.nl
tel. 0115-402309/

secretaris:
Gielliet-Buyck
Braakmanlaan 24
4521 AA Biervliet
gielliet@kpnplanet.nl
tel. 0115-481516/

penningmeester:
Gielliet-Buyck
Braakmanlaan 24
4521 AA Biervliet
gielliet@kpnplanet.nl
tel. 0115-481516/