639_thumb
640_thumb
641_thumb

Weblog van de voorzitter

131_thumb

-

-

Lees meer

130_thumb

Een buiging ten afscheid

Na bijna 14 jaar stop ik als voorzitter van de KNV EHBO. Een lange periode waarin veel is gebeurd. Met mijn weblog heb ik u geprobeerd EHBO-nieuwtjes te brengen, soms meer een beschouwing te geven op actuele ontwikkelingen. Op die ontwikkelingen (de Veldnorm Evenementenzorg) ben ik in mijn laatste jaarrede ingegaan. Die kunt u op uw gemak op onze website teruglezen.

Lees meer

128_thumb

Weblog eind april 2018

Veel, zo niet alle, afdelingen van onze vereniging zijn actief geweest op Koningsdag en veelal ook al de nacht ervoor. Binnenkort zijn op 5 mei a.s. in heel veel plaatsen de bevrijdingsfestivals. Een terrein, een tent of ruimte die is ingericht voor voornamelijk het jongere publiek om met muziek en uiteraard met een of meer drankjes een feestje te houden. Uiteraard zijn daar ook weer de afdelingen van de KNV actief.

Lees meer

127_thumb

Weblog april 2018

Voor de meeste afdelingen is het seizoen van opleiding- en herhalingslessen afgesloten. Dat betekent echter geen zomerrust. U, als bestuurder, begint al weer met nadenken over het invullen van het nieuwe verenigingsseizoen.

Lees meer

126_thumb

Weblog maart 2018

In de afgelopen maanden hebben Marieke van der Valk, Bein Stiksma en ik de tien districten bezocht. Onderwerp was het hernieuwen van de banden met de afdelingen, het uitwisselen van informatie met de afdelingen per district, vragen beantwoorden en laten zien wat het bestuur in 2017 zoal heeft gedaan voor de afdelingen en de leden. Immers ons motto is #samenehbo.

Lees meer

124_thumb

Weblog februari 2018

Er gaat geen dag in mijn leven voorbij zonder EHBO.

Lees meer

123_thumb

Weblog december 2017

Het einde van het jaar 2017 komt weer in zicht. Nog even diep ademhalen, de zaken afronden die echt af moeten.

Lees meer

121_thumb

Een mooi PR-middel erbij

Het bestuur spant zich in om het bestaan van onze vereniging, wat wij doen en voor de samenleving betekenen onder de aandacht van het publiek te brengen. Dit is nodig om mensen te attenderen op de mogelijkheid, beter gezegd op de noodzaak, om een EHBO-diploma te halen. Maar ook om daarmee nieuwe leden te werven die zich actief inzetten bij evenementen.

Lees meer