639_thumb
640_thumb
641_thumb

Weblog van de voorzitter

119_thumb

jeugd EHBO

Een tegeltjeswijsheid luidt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Die wetenschap is bij het Bestuur van de KNV EHBO ruim aanwezig. Maar ook bij onze afdelingen, en dat is precies de reden waarom wij op basisscholen EHBO-onderwijs geven.

Lees meer

118_thumb

RTL Lifestyle Experience

Een van de vaste aandachtspunten voor elk bestuur van een vereniging vormt het streven dat jouw vereniging op een positieve manier in de publiciteit komt. Dat geldt te meer als een jubileum aanstaande is en daarvoor extra aandacht gewenst is.

Lees meer

116_thumb

jeugd EHBO

Op de Algemene Vergadering van mei 2017 heeft het bestuur tijdens het officiële deel aangekondigd met een nieuw boek te komen voor het geven van Jeugd EHBO. U hebt daarbij de hoofdrolspelers gezien. Daarbij hebben wij uiteraard rekening gehouden met de eisen die Het Oranje Kruis stelt.

Lees meer

113_thumb

Lintjes

Eind april is weer op de dag voorafgaand aan Koningsdag, de lintjesregen neergedaald op een groot aantal mensen.

Lees meer

112_thumb

Lintjesregen

De traditionele lintjesregen (ruim 2800 stuks) op de dag voorafgaand aan Koningsdag kan weer in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven.

Lees meer

111_thumb

Instructeur worden kan met sponsor

Mag ik u een vraag stellen. Als u op straat loopt en u ziet een muntje liggen, bukt u dan om het op te rapen? Ook als afdelingsbestuur is er een mogelijkheid om geld voor uw afdeling en uw leden te “vinden”.

Lees meer

109_thumb

Voorjaar = vergaderen

Buiten wordt het nu echt voorjaar. Tevens breekt ook het seizoen van de jaarvergaderingen aan. In de maand april vinden als ik goed ben geïnformeerd nagenoeg alle districtsjaarvergaderingen plaats.

Lees meer

107_thumb

Sociaal met media

Als trouwe lezer van mijn weblog bent u vast van mening dat ik ruimschoots het digitale tijdperk ben binnengetreden. Ik moet u bekennen dat niet het geval is maar ik dat mij staande weet te houden met hulp van mensen in mijn directe omgeving.

Lees meer