Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
A. Buis – Noback
Pr. Willem Alexanderstraat 5
8356 EP Blokzijl
a3noback@kpnplanet.nl
tel. 0527-292500/06-19977269

secretaris:
H. Otten – Pleijzier
Willem Lodewijkstraat 1
8356 EH Blokzijl
klaas-otten@home.nl
tel. 0527-292742/

penningmeester:
A. Buis – Noback
Pr. Willem Alexanderstraat 5
8356 EP Blokzijl
a3noback@kpnplanet.nl
tel. 0527-292500/06-19977269