voorzitter:
B. Viel
Trechterbeker 63
9531 PB Borger
bviel@ziggo.nl
tel. 0599-236441/

secretaris:
W. Nieuwenhuis
De Deel 26
9531MP BORGER
wnhuis@planet.nl
tel. 0599-234748/06-50543113

penningmeester:
W. Nieuwenhuis
De Deel 26
9531MP BORGER
wnhuis@planet.nl
tel. 0599-234748/06-50543113