Het carnaval is weer van start gegaan. Voor veel mensen is dit een wezenlijk onderdeel van de eigen cultuur dat jaarlijks moet worden gevierd. Het is een van die grote evenementen van Nederland waar wij EHBO-ers onze kennis en kunde inzetten. Zeker beneden de grote rivieren, maar ook daarboven, wordt het feest uitbundig gevierd.

Dat vieren gebeurt op straat en in cafés, door mensen voor wie carnaval traditie is en door hen voor wie het feesten voorop staat. Veelal met gebruik van een goed glas en net als bij al die andere feesten zijn er tegenwoordig ook met ‘andere’ genotsmiddelen van de partij. Dat is een eigen keuze van elk (volwassen) mens maar met het gevaar voor gezondheidsschade. Erger wordt het als die genotsmiddelen ertoe leiden dat de monden en handjes losser komen te zitten. Dat kan de spoedeisende eerste hulp extra werk bezorgen en de EHBO-ers die zich in de eerste lijn bevinden nog veel meer. Een voordeel: een verdoving zal niet altijd nodig zijn bij een kleine medische ingreep. Ik herinner uit mijn eigen inzet dat op het einde van een feestavond iemand gevallen was en met zijn onderarm op de rand van een pallet was geland. De diepe moet zat in zijn onderarm maar hij voelde niets. Een geluk bij een ongeluk. Toch een gevalletje ziekenhuis en een fors aantal weken gips.

Als u als EHBO-er actief bent dan zorgt u er uiteraard voor dat u dat glas laat staan. U zult al uw alertheid nodig hebben als uw hulp daadwerkelijk nodig is.

Denkt u bij het feestvieren met familie, vrienden en bekenden ook aan Bob? Dat spaart mensenlevens.

Bart van Walderveen

voorzitter