Exloërmonden

Koninklijke Nederlandse Ver. E.H.B.O. Afd. Exloermonden Lindenlaan 34 9584 AX MUSSEL telefoonnummer: 0599454872. Kvk-nummer : 40049202

Borger

secretaris: mevr. W. Nieuwenhuis-Pluim De Deel 26 9531MP BORGER secretariaatehbo.borger@gmail.com tel. 0599-234748/06-50543113  

De Wijk

voorzitter:G. Dozeman-van BurkGemeenteweg 3627951 PG Staphorst tel. 0522 – 461876/ secretaris:H. Bork-RuinemansAlbert van Kuyckweg 387957 DH De Wijkphtewinkel@hetnet.nltel. 0522 – 443296/ penningmeester:Ph.H. te WinkelJ.L. Nysinghweg 367957 CE De Wijkphtewinkel@hetnet.nltel. 0522-441953/