Borger

voorzitter:
B. Viel
Trechterbeker 63
9531 PB Borger
bviel@ziggo.nl
tel. 0599-236441/

secretaris:
W. Nieuwenhuis
De Deel 26
9531MP BORGER
wnhuis@planet.nl
tel. 0599-234748/06-50543113

penningmeester:
W. Nieuwenhuis
De Deel 26
9531MP BORGER
wnhuis@planet.nl
tel. 0599-234748/06-50543113

De Wijk

voorzitter:
G. Dozeman-van Burk
Gemeenteweg 362
7951 PG Staphorst

tel. 0522 – 461876/

secretaris:
H. Bork-Ruinemans
Albert van Kuyckweg 38
7957 DH De Wijk
phtewinkel@hetnet.nl
tel. 0522 – 443296/

penningmeester:
Ph.H. te Winkel
J.L. Nysinghweg 36
7957 CE De Wijk
phtewinkel@hetnet.nl
tel. 0522-441953/