Akkrum

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO voorzitter: B. velthuis it Harspit 11 8604-VS Sneek bob@jv.n tel. 0515-414174 secretaris: Mevrouw M. Blaakmeer 06 – 12788287 mblaakmeer@gmail.com      

Appelscha

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO contactpersoon: G.A.A. van der Kaaij Vaart ZZ 14 8426 AC Appelscha gvanderkaay@hotmail.com tel. 0516-432043/0649838154  

Ameland

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO contactpersoon: ehbo.ameland@gmail.com  

Baarderadeel

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO voorzitter: J. Leijenaar Molepolle 18 9035 EV Dronrijp jleijenaar@hotmail.com tel. 0517232048/0628726516 secretaris: J. de Groot Tsjemlan 17 8627 SJ Gauw jtdegroot@hetnet.nl tel. 0515521185/0615054959 penningmeester: Waarnemend : zie voorzitter  

Arum e.o.

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO voorzitter: vd Veen- vd Vorst It Ald Hof 1 8822 WN Arum tel. 051761758/ secretaris: Rohn Sytzamaweg 54 8822 VD Arum n.rohn@ziggo.nl tel. 0517641911/  

Bakkeveen-Wijnjewoude

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO voorzitter: Offereins Heidkamp 13 9243 JJ Bakkeveen ehbo_benw@hotmail.com tel. 06-28813455/06-28813455 secretaris: N Stoker Noardkamp 9 9243 KV Bakkeveen nynkestoker_91@hotmail.com tel. 06-83234297/ penningmeester: S Baron De Hoven 11 9204 WG Drachten sietskebaron@hotmail.com tel. 06-13235545/  

Beetsterzwaag

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO contactpersoon:  adres: Kanaelwei Noard 20 9245 VK Nij Beets fiadijkstra@hotmail.com