Links naar ………

 

 ONZE SITES
www.stichtingdienstverleningehbo.nl webwinkel voor verbandmaterialen, speciaal voor onze afdelingen
www.st-opleidingehbo.nl info over cursus voor leken, afdelingsbestuurders en instructeurs
www.125jaarknvehbo.nl geschiedenis van onze vereniging
www.voorpostvandedokter.nl oude edities van ons verenigingsblad
www.ehboheld.nl site die hoort bij ons boek voor jeugd EHBO
leden.koninklijke-ehbo.nl (nieuwe) Ledenadministratie
ONZE SOCIAL MEDIA
Koninklijke EHBO
EHBO-held

 

HANDIGE SITES  
www.hulpverlenersmagazine.nl het blad voor EHBO en BHV, gemaakt door onze leden in samenwerking met de NVB-BHV
www.hetoranjekruis.nl het ‘CBR’ van de EHBO-opleidingen, vragen over diploma’s kunt u hier stellen.
www.ehbo.nl uitleg van EHBO voor leken, gemaakt door Het Oranje Kruis
www.prinshendrikfonds.nl Fonds dat subsidie geeft. Voorwaarden voor subsidies staan op de site. Denk eraan dat een aanvraag stipendium eerst naar Bestuursondersteuning van de KNV EHBO moet.
ANDERE KOEPELS
https://www.ehbonationalebond.nl/ http://www.ehbonederland.nl/
https://ehbo-noordbrabant.nl/ https://ehbolimburg.nl/

 

Inloggen :