Corona

Vragen en antwoorden over de KNV EHBO en het coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus is volop in het nieuws en de KNV EHBO houdt de berichtgeving hierover scherp in de gaten. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over EHBO en het coronavirus.

Geldigheid diploma’s

Voor de herhalingen en de verlengingen van de diploma’s hebben de huidige omstandigheden geen invloed. Het Oranje Kruis heeft laten weten dat gezien de huidige situatie de geldigheid van de diploma’s en certificaten met een half jaar wordt verlengd.

Opleiding en examen

Als u binnen uw afdeling een opleiding hebt gestart en nog niet voltooid, betekent dit dat het examen pas afgenomen kan worden als de overheid de maatregelen zodanig heeft versoepeld dat lichaamscontact weer mogelijk wordt.

Lessen Reanimatie

Organiseer geen reanimatiecursussen waar deze niet direct noodzakelijk zijn. Direct noodzakelijke trainingen voor medisch personeel in verband met inzet tijdens de pandemie kunnen uiteraard doorgaan. Daarbij moeten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is het advies tot 1 juni 2020 (website Nederlandse Reanimatie Raad, 23 april 2020).

Hoe houden we onze online vergaderingen en activiteiten AVG-proof?

  • Gebruik alleen foto’s en video’s van leden die toestemming hebben gegeven voor het maken en gebruik van beeldmateriaal, bijvoorbeeld als je een schermopname maakt bij het videobellen of als leden een foto of filmpje insturen van een opdracht of activiteit.
  • Benoem nog eens extra naar de leden dat jullie beeldmateriaal gebruiken om aandacht te geven aan de leuke online opkomsten die je doet. Mochten leden / ouders hun toestemming willen herzien, geef ze hier nog eens expliciet de mogelijkheid toe.
  • Neem een vergadering niet op, tenzij dit echt noodzakelijk is en stem dit af met alle deelnemers.
  • Wees je bewust van het risico van hergebruikte toegangscodes of URL’s naar gespreksgroepen (iedereen met bijvoorbeeld een link naar een Skypegesprek kan deelnemen).
  • Zet notificaties aan, zodat je ziet wanneer er nieuwe deelnemers aansluiten.
  • Check ook het artikel ‘Keuzehulp privacy bij videobel-Apps’ van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wat moet ik doen als een lid van mijn afdeling het virus heeft?

Als u van een lid hebt vernomen dat hij/zij het coronavirus heeft, neem dan direct contact op met de GGD in uw gemeente en volg de adviezen op.

 

De lokale krant vraagt wat wij doen omtrent het virus, help!

Wij helpen u graag bij het beantwoorden van persvragen. Neem hiervoor contact op met Bestuursondersteuning.

Wat moet ik doen als een lid in onze groep, of een familielid van een lid, is overleden?

Het bijwonen van een begrafenis of crematie is in deze tijden van corona niet meer vanzelfsprekend. Ga, net als anders indien een lid is overleden, in gesprek met de familie om af te stemmen wat wenselijk is.

Informatie over handen wassen – hoesten en zakdoekjes

Onze vrijwilligers hebben de tips van het RIVM van 2 maart jl. om verspreiding te voorkomen vertaald. Deze posters zijn hier te downloaden in het Nederlands – Arabisch – Engels – Pools -Russisch – Spaans.

Uitleg in gebarentaal vindt u hier.

KNV EHBO Corona Nederlands KNV EHBO Corona Engels KNV EHBO Corona Spaans
KNV EHBO Corona Russisch KNV EHBO Corona Pools KNV EHBO Corona Arabisch

 

Overige informatie

HartslagNu

HartslagNu heeft samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland de aangescherpte richtlijnen voor tijdens een reanimatie in verband met het coronavirus gepubliceerd.

Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis heeft een aparte pagina aangemaakt met veel gestelde vragen en antwoorden. Deze vindt u hier.

Nederlandse Reanimatieraad

De NRR adviseert reanimatie cursussen te verzetten dan wel te annuleren waar deze niet direct noodzakelijk zijn. Zie voor meer informatie de site van de NRR.