Opleidingen - Opleiding Instructeur Eerste Hulp

Opleiding Instructeur Eerste Hulp

Sinds Het Oranje Kruis een aantal jaren geleden de opleiding tot instructeur eerste hulp heeft “los” gelaten, zijn er diverse opleidingsinstituten die deze opleiding zijn gaan aanbieden.

108_highlight

Er is een soort tweedeling ontstaan: door Het Oranje Kruis erkende opleidingen voor instructeur Eerste Hulp (zie website HOK www.ehbo.nl ) en opleidingen die vanuit een ander oogpunt werken, zoals naast andere de stichting Landelijk Protocol Eerste hulp Verlening (LEPV), First Aid International en Medic First Aid.

Deze opleidingsinstituten zorgen ook voor de bijscholing en verlenging van de diploma’s.

Het bijscholen voor het diploma Instructeur eerste hulp van Het Oranje Kruis gaat via rayons van de Nederlandse Organisatie voor Docenten EHBO (NODE) en via een aantal door Het Oranje Kruis erkende instituten, die competentiebijeenkomsten voor instructeurs eerste hulp organiseren (zie website HOK www.ehbo.nl).

Aan deze rayons zijn eisen verbonden (zie website HOK www.ehbo.nl).

Het Oranje Kruis werkt met accreditatie voor competentieonderdelen op de gebieden van de eindtermen van HOK, didactiek en onderwerpen, die niet direct gerelateerd zijn aan de eindtermen, maar wel een duidelijke relatie tot eerste hulp of instructie hebben.

Via het bijwonen van o.a. bijeenkomsten, seminars en congressen kunnen accreditatiepunten voor bovenstaande onderdelen behaald worden waarna bij voldoende punten behaald te hebben het diploma verlengd kan worden.

Om instructeur reanimatie/AED en/of pediatric basis life support (BLS/AED of PBLS) te worden, dien je een opleiding te volgen bij één van de door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde opleidingsinstituten. De voorwaarde om deze opleiding te volgen is dat je in het bezit moet zijn van één van de volgende diploma’s/certificaten:

-        Artsen diploma

-        Verpleegkundige diploma

-        Certificaat of diploma van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5

-        Geldig SOSA-diploma ambulance chauffeur

-        Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bv. van organisaties als Het Oranje Kruis, Medic First Aid en Dan ).

Na het positief afsluiten van deze opleiding ben je instructeur kandidaat. Je dient dan nog tweemaal onder begeleiding van een ervaren instructeur les te geven. Als het tweemaal lesgeven onder begeleiding goed is verlopen, word je ingeschreven als volledig instructeur. Vanaf dit moment ben je bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de NRR te verzorgen.

Bijscholen voor dit diploma gaat uiteraard via door de NRR erkende opleidingsinstituten. Verdere verplichting voor het geldig houden van dit diploma is het geven van twee cursussen BLS/AED (of PBLS) per twee jaar. Deze dienen in het European Course Management System (CMS ERC) ingebracht te worden, waarbij de groepen uit niet meer dan zes kandidaten mogen bestaan. De cursisten worden bij de NRR (bij een cursus gegeven in Nederland) geregistreerd. Hiervoor wordt uiteraard per cursist betaald. Via het ERC systeem worden credits gekocht, 5 credits per cursist à € 1,00 per stuk, waarbij de prijs verlaagd wordt bij het inschrijven van meerdere cursisten. Na de cursus kan in dit systeem aangegeven worden of de kandidaten wel of niet geslaagd zijn en worden na betaling van het juiste aantal credits de diploma’s via het systeem in pdf formaat naar de instructeur gezonden. Op de diploma’s komt afhankelijk van het resultaat van de cursistwel of niet geslaagd te staan.

Een andere mogelijkheid om het BLS/AED of PBLS instructeursdiploma geldig te houden is het geven van twee basis- of herhalingscursussen EHBO waarin de reanimatie en AED-inzet verwerkt is of Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) waar ook de PBLS gegeven wordt per twee jaar via Het Oranje Kruis. Bestaat een dergelijke cursus uit niet meer dan zes personen dan zorgt HOK automatisch voor aanmelding van het geven van deze cursussen op naam van de instructeur aan de NRR. Ook dan wordt voldaan aan de eis van het geven van twee cursussen per twee jaar. Voorwaarde van de NRR is wel dat de instructeur zijn eigen registratie van cursussen met resultaten bijhoudt.

De kosten voor opleiding en bijscholing zijn afhankelijk van of er bij de NODE-rayons of andere opleidingsinstituten wordt bijgeschoold. 

Locatie:

Vul onderstaand formulier in om jezelf in te schrijven voor deze opleiding.
Velden met een * zijn verplicht.