Opleidingen - Algemene leveringsvoorwaarden Stichting Opleidingen EHBO en BHV

Algemene leveringsvoorwaarden Stichting Opleidingen EHBO en BHV

In maart 2017 zijn algemene leveringsvoorwaarden vastgesteld voor de Stichting Opleidingen EHBO en BHV.

137_highlight

De volledige Algemene leveringsvoorwaarden Stichting Opleidingen EHBO en BHV kunt u nalezen. Onderstaand een aantal artikelen waar wij u expliciet op attent maken:

Artikel 2: Orderbevestiging

De overeenkomst tussen Stichting Opleiding EHBO en BHV en de opdrachtgever komt tot stand door

 • ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier,
 • de door Stichting Opleiding EHBO en BHV en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of
 • door schriftelijke of via internet verzonden bevestiging door Stichting Opleiding EHBO en BHV aan de opdrachtgever van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
  1. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
  2. De opdrachtgever is niet bevoegd op het op de factuur vermelde bedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
  3. Betaling in twee termijnen is mogelijk voor particulieren. Hiervoor berekenen wij geen toeslag. 

 

Artikel 9: Annulering

 1. Annulering van een opleiding, training of individuele cursusplaats dient schriftelijk plaats te vinden. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Stichting Opleiding EHBO en BHV.
 2. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. De kosten, verbonden aan annulering van een opleiding, training of individuele cursusplaats bedragen
  1. bij annulering meer dan 4 weken voor de startdatum € 25,- en
  2. 35 percent van de totaalprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang en
  3. 70 percent van de totaalprijs bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na aanvang van de opleiding, training of individuele cursusplaats.
 3. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
 4. Indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Stichting Opleiding EHBO en BHV. Stichting Opleiding EHBO en BHV behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. 

Locatie:

Vul onderstaand formulier in om jezelf in te schrijven voor deze opleiding.
Velden met een * zijn verplicht.