Opleidingen - Basiscursus BHV in Zeist

Basiscursus BHV in Zeist

Het landelijk bureau biedt basiscursus BHV aan. Schrijf u in.

61_highlight

Basis BHV opleiding
De BHV-opleiding is opgedeeld in een eerste hulp deel en een brandweertechnisch deel met beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming. Voor deze onderdelen ontvangt de cursist een, door de overheid erkend, diploma van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Eerste hulp gedeelte: Het onderdeel Eerste Hulp is een verkorte EHBO-cursus waar het accent ligt op levensreddende handelingen (LEH). De onderdelen, die aan bod komen, komen overeen met die van de basisopleiding EHBO. Mensen met een erkend EHBO-diploma krijgen vrijstelling voor dit onderdeel.

Brandweertechnisch deel: Hier leert de cursist hoe een ongeval of brand moet gemeld worden, welke soort informatie hij door moet geven aan de professionele hulpverleners, hoe waar deze hulpverleners opgevangen moeten worden, welke communicatiemiddelen bij melding en alarmering gebruikt kunnen worden en hoe er ontruimd moet worden (B&O).

De cursus duurt twee dagen: 1 dag voor LEH en 1 dag voor (B&O)
De cursus wordt gegeven volgens de normen van HOK en NIBHV en wordt afgesloten met een examen.

Na de basisopleiding Bedrijfs Hulp Verlener zijn er diverse vervolgopleidingen.

Ploegleider BHV
Een ploegleider zal nodig zijn in een bedrijf of instelling waar veel bedrijfshulpverleners zijn. Hij bereidt de inzet van deze bedrijfshulpverleners voor. Hij oefent met zijn ploeg, evalueert en rapporteert betreffende de inzet en de oefeningen. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. Verder is hij degene die de veiligheidssituatie van het werkgebied beoordeelt.

Coördinator/Hoofd van de Bedrijfshulpverlening
Deze coördinator zorgt voor het organiseren van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, het beheer van de BHV-organisatie en de middelen. De communicatie van de BHV en het opleiden en geoefend hou- den van de BHV’ers behoort tot zijn taak.

BHV+
In plaats van een basis BHV opleiding te doen kunt u bij ons ook een BHV+ opleiding volgen. Het brandbestrijdingsgedeelte van deze BHV+ opleiding is gelijk aan dat van de basis BHV opleiding; het LEH deel wordt vervangen door een standaard EHBO opleiding. Als u de examenonderdelen met goed gevolg aflegt ontvangt u een Oranje Kruis diploma Eerste hulp en een BHV-pas van het NIBHV. Veel bedrijven prefereren deze opleiding boven de basis BHV opleiding.


Geldigheidsduur
Voor alle opleidingen geldt het volgen van een herhalingsdag één keer per jaar om de certificaten en diploma’s geldig te houden en te laten verlengen.

Locatie
Ons eigen trainingscentrum te Zeist voor de basisopleiding BHV en het trainingscentrum te Purmerend voor de opleidingen ploegleider en coördinator/hoofd BHV.

In-company trainingen
Juist omdat iedere bedrijfssituatie anders is, verzorgen wij ook bedrijfsspecifieke in-company opleidingen in uw eigen bedrijf.

Aantal deelnemers
Voor alle cursussen geldt een minimum aantal deelnemers van 10. Het maximum aantal deel- nemers bedraagt 16.

opmerking:
Helaas kunt u in ons aanmeldingsformulier nog niet aangeven voor welke cursus u zich aanmeldt.
Totdat dit gewijzigd is nemen wij hiervoor contact met u op.

Voor meer informatie of inschrijvingen kunt U de Stichting Opleiding EHBO en BHV als volgt bereiken:

Stichting Opleiding EHBO en BHV

Bezoekadres: Kwikstaartlaan 28 3704 GS Zeist

Postadres: Postbus 666 3700 AR Zeist

Tel. 030 – 696 9999

Fax: 030 – 696 2841

E-mail: bureau@koninklijke-ehbo.nl

Locatie:

Kwikstaartlaan28

Zeist

Vul onderstaand formulier in om jezelf in te schrijven voor deze opleiding.
Velden met een * zijn verplicht.