Maandagavond 27 september hebben de penningmeesters van de districten en ik het halfjaarlijkse overleg gehad. We hebben de financiƫle gang van zaken over de eerste acht maanden besproken. De ontwikkelingen zijn positief, met uitzondering van de exploitatie van ons verenigingsblad. Duidelijk is dat dit najaar een besluit moet worden genomen om, met behoud van een blad en de huidige kwaliteit, tot een financieel sluitende opzet te komen. Dat moet lukken, zodat de verliezen over het jaar 2010 de laatste in een treurige reeks zullen zijn.

Zaterdagmiddag 9 oktober ben ik als EHBO-er actief geweest. De Lotuskring Uithoorn bestond 40 jaar en vierde dat onder meer met een oefening, waarvoor de EHBO-verenigingen uit de hele regio waren uitgenodigd. De oefening had een demonstratiekarakter om het publiek op het bestaan en het nut van Lotus en EHBO te wijzen. Een geslaagd geheel, een ontspannen sfeer met een hapje en een drankje na afloop. Ideaal om de onderlinge banden aan te halen.

Op 14 oktober a.s is er overleg met alle deelnemers in de Raad van Advies van Het Oranje Kruis. In deze raad zijn de EHBO-koepels vertegenwoordigd, de docenten EHBO (NODE), de Reddingsbrigades, de Lotus en andere spelers op het terrein van de EHBO. Het Oranje Kruis heeft het voornemen de structuur per 1 januari 2011 grondig te wijzigen. Dat die wijziging er komt en in welke richting die zal gaan staat vast; daar kan de bijeenkomst van 14 oktober niets aan veranderen. Op grond van de huidige statuten van Het Oranje Kruis moet de raad worden gehoord en dat zal dan op 14 oktober gebeuren. De wijzigingen betekenen in mijn visie dat de communicatielijn tussen Het Oranje Kruis en de spelers op het EHBOveld nu ook formeel wordt doorgesneden. Daarmee wordt de feitelijk bestaande situatie definitief gemaakt. Of dat van wijsheid getuigt??

Tot slot: de komende veertien dagen zullen er nog drie(!) heugelijke mededelingen aan u als lid van onze vereniging worden gedaan. Ik verraad nog niet welke dat zijn, maar ik ben er zeker van dat u, met mij, daar enthousiast over zult zijn. Zodra ik dat mag vertellen – en dat is op heel korte termijn – volgt een nieuwe aflevering van mijn weblog.