De vakantieperiode is weer achter de rug. De (klein)kinderen gaan weer naar school. Ook het verenigingsleven komt na een ogenschijnlijke rustige periode weer in een stroomversnelling. Een van nieuwe ontwikkelingen is de start van de nieuwe website. Dat is een werk dat in etappes wordt voltooid. Onderdeel van de website is dat ik u via een weblog informeer over ontwikkelingen die de landelijke vereniging raken. Maar niet in de laatste plaats ook van belang zijn voor de afdeling waarvan u lid bent en ook voor u als individuele EHBO-er van belang zijn.

Ik durf de stelling aan dat het jaar 2010 voor onze vereniging een buitengewoon jaar wordt. Ik noem de digitale ledenadministratie, het vernieuwen van de website, het succes van Hét EHBO Boek dat vorig jaar is begonnen en stevig doorzet (inmiddels al meer dan 25.000 stuks verkocht!), de handleiding voor de docenten en het verschijnen van een nieuw eigen EHBO-boek voor de jeugd. Daarnaast zitten er nog een aantal verrassende en positieve zaken in de pijplijn. Blijft u alleen al om die reden regelmatig inloggen op de website. Ik voorspel u dat u dat niet zal tegenvallen!

Tot slot nog het volgende. In de afgelopen maanden ben met ik met een nare regelmaat geconfronteerd met de (soms ernstige) ziekte van een aantal bestuursleden die al jarenlang landelijk en/of op districtsniveau onze vereniging dragen. Denkt u ook binnen de afdeling waarvan u lid bent om uw zieke medeleden. Een kaartje, een bezoekje of een telefoontje dat ze niet vergeten zijn  – zeker bij een ziekte die langer duurt – ook dat draagt bij het unieke karakter van onze vereniging met leden die betrokken zijn op hun medemens.

 

Tot de volgende keer.

 

Bart van Walderveen

Geef een reactie