Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
G. Dozeman-van Burk
Gemeenteweg 362
7951 PG Staphorst
tel. 0522 – 461876/

secretaris:
H. Bork-Ruinemans
Albert van Kuyckweg 38
7957 DH De Wijk
phtewinkel@hetnet.nl
tel. 0522 – 443296/

penningmeester:
Ph.H. te Winkel
J.L. Nysinghweg 36
7957 CE De Wijk
phtewinkel@hetnet.nl
tel. 0522-441953/