Het kalenderjaar loopt weer op zijn eind, maar dat betekent niet dat we in december stilzitten.
Er staat nog een gezamenlijke vergadering van het Bestuur en de Verenigingsraad in de agenda en een bijeenkomst over de inzet van vrijwilligers in het kader van het realiseren van de “Reanimatie Oproep Netwerken” – onder leiding van de Nederlandse Hart Stichting. Dan is er een ook nog overleg met de voorzitters van de andere EHBO-koepels geagendeerd en natuurlijk ook het ‘gewone‘ werk in ‘mijn’ afdeling Wilnis.

De oplevering van de digitale ledenadministratie (DLA) nadert zijn eindfase. De handleiding voor de afdelingen, om de DLA in te vullen, is gereed. Ook is de DLA inmiddels door en door getest en deze week vindt, als het goed is, een afrondend overleg plaats.

Hét EHBO Jeugdboek heeft een geweldige PR-start gemaakt via Hart van Nederland. De video is inmiddels ook via de website en you-tube te zien. Maar los daarvan: de eerste reacties van deskundige lezers buiten de KNV zijn enthousiast. Een frisse aanpak om de jeugd basiskennis van EHBO bij te brengen en ze wellicht later als cursisten voor een volwassen diploma terug te zien.

Tot slot hoop ik dan deze week het telefoontje te krijgen dat (weer) een nieuw product van de KNV EHBO akkoord is. Wanneer dat een feit is, verschijnt een nieuwe weblog. Dat zal, naar ik hoop en verwacht, zeer binnenkort zijn.

Bart van Walderveen
voorzitter