Afgelopen zaterdag 8 november bezocht ik samen met Anton van Beek, onze contactpersoon vanuit de KNV EHBO, de algemene ledenvergadering van LOTUS.  De afgelopen periode is een lastige geweest voor deze organisatie. Bestuursperikelen die inmiddels achter de rug zijn. Wel met als gevolg achterstallig onderhoud dat inmiddels door het nieuw aangetreden bestuur voortvarend is aangepakt. Een vergadering die in goede harmonie verliep met ruime respons vanuit de zaal.

Waarom maak ik melding van het bezoek aan deze vergadering. Het lotus-slachtoffer is in mijn ogen een goede steun bij de opleiding en ook bij de herhalingslessen. Mij bekruipt het gevoel dat we daar te weinig gebruik van maken. Goede banden zijn daarbij van belang. Wellicht toch ook binnen de eigen afdeling weer eens polsen of er belangstelling is om een dergelijke opleiding te volgen?

Maar wat is mij nog meer opgevallen. Het bestuur kiest nadrukkelijk voor een digitale communicatie met de kringen maar ook rechtstreeks met de leden. Een bestuurslid bekende mij dat nog niet ieder lid daar warm voor loopt. Toch wil men doorzetten.

De digitale rechtstreekse communicatie met alle leden – en dat niet door tussenkomst van de secretariaten van de afdelingen – is een onderwerp dat hoog op het wensenlijstje van ons bestuur staat. Ook in onze vereniging geldt dat men daar niet altijd even positief over is. Ten onrechte. De vrees voor spam en andere digitale ongemakken deel ik niet. Het bevordert de snelheid van informatie-uitwisseling en in belangrijke mate het gevoel dat we met zijn allen – verdeeld over ruim 500 afdelingen – toch een club zijn: de Koninklijke! En wat LOTUS kan en wil dat moeten we toch ook willen en kunnen?

Bart van Walderveen